info@magobrands.com / 00386 40 159 159

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji

A) Spodaj navedeni splošni pogoji prodaje in uporabe spletnega mesta urejajajo vso spletno prodajo izdelkov s strani Magobrands, s sedežem v Ljubljani, Mod-invest d.o.o., Majaronova ulica 14, email: info@www.magobrands.com, prek svoje IT platforme, ki je dostopna prek domene https://www.magobrands.com in vse prihodnje mobilne aplikacije.

B) Splošni pogoji se lahko spremenijo in datum objave le-teh na spletnem mestu je enak datumu začetka veljavnosti.

C) Splošni pogoji spletne trgovine “Magobrands” so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Spletna trgovina “Magobrands” je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

D) Uporaba spletnega mesta in prenos naročila sta dovoljena le osebam, ki:

 1. so z zastavico v ustreznem polju na spletnem mestu prebrali in sprejeli pogoje informacij o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu zaradi kratkosti “Pravilnik o zasebnosti”);
 2. so prebrali in sprejeli Splošne pogoje z zastavico ustreznega okenca na spletnem mestu;
 3. so so fizične osebe, ki v zvezi z nakupom izdelkov delujejo za namene, ki niso povezani z izvajano podjetniško, trgovsko, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
 4. so odrasli,
 5. imajo stalno prebivališče ali začasno prebivališče in zahtevajo dostavo izdelkov v Evropi.

 1. Področje uporabe

1.1 Splošni pogoji urejajo vso prodajo na daljavo, ki jo izvaja Mago Brands v korist uporabnika izdelkov, ki so navedeni in ponujeni za prodajo na spletnem mestu. Enotna prodajna pogodba se konča le v elektronski obliki, z dostopom do uporabnika na spletnem mestu, s sprejemom slednjega, s potrditvijo pogodbenih pogojev v Mago Brands in realizacijo naročila po postopku, ki ga je spletna stran sprejela od Mago Brands.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe se uporabnik zaveda in brezpogojno sprejema, da so njegove pogajalske izjave, sprejetje Splošnih pogojev in sklenitev pogodbe veljavno v elektronski obliki dokončna (kot je na primer plačilo in prevzemanje izdelkov s strani uporabnika).

1.2 Uporabnik se zavezuje, da bo pred nadaljevanjem potrditve svojega naročila preučil Splošne pogoje in politiko zasebnosti ter z zgoraj navedenim izjavil, da jih v celoti sprejema, da jih je dobro razumel.

1.3. Uporabnik ima možnost in priporočljivo je, da to stori, da prenese in arhivira Splošne pogoje z dostopom do določenega odseka spletnega mesta “Splošni pogoji” in tudi prek povezave, ki je navedena v potrditvi naročila Mago Brands.

1.4 Veljavni splošni pogoji so tisti, ki veljajo na dan oddaje naročial iz člena 3 spodaj.

 2. Predpogodbene informacije in sklenitev pogodbe

2.1 Uporabnik pred sklenitvijo kupne pogodbe preuči značilnosti Izdelkov, ki so prikazane na posameznih listih izdelkov ob izbiri s strani uporabnika. Mago Brands se zavezuje, da bo na najboljši možen način opisal in predstavil izdelke, prodane na spletnem mestu. Opis izdelka je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Kljub temu se lahko prikažejo nekatere napake, netočnosti ali majhne razlike med spletnim mestom in dejanskim izdelkom. Poleg tega fotografije izdelkov, predstavljenih na spletnem mestu, ne predstavljajo pogodbenega elementa, saj so le reprezentativne.

2.2 Uporabnik z naročilom izjavi, da je prejel prek spletnega mesta, pred sklenitvijo kupne pogodbe in pred potrditvijo naročila z “obveznostjo plačila” naslednje podatke o:
– identiteti in kontaktu Mago Brands;
– skupna cena izdelkov, vključno z davki, po potrebi s podrobnostmi o stroških pošiljanja in vseh drugih stroških;
– plačilna obveznost in načini plačila;
– obdobje, v katerem Mago Brands se zavezuje, da bo blago dostavil;

– pogoje in postopke za uveljavljanje pravice do odstopa (člen 7 teh pogojev), kot tudi odstopni obrazec.
– informacije, da mora uporabnik kriti stroške vračila blaga v primeru odstopa;
– obstoj pravnega jamstva skladnosti za kupljeno blago;

2.3 Uporabnik se lahko kadar koli in v vsakem primeru pred sklenitvijo pogodbe seznani s podatki, ki se nanašajo na identiteto Mago Brands, informacije:

Mago Brands

Sedež podjetja:

MOD-INVEST d.o.o.
MAJARONOVA ULICA 14
1000 – LJUBLJANA
Slovenia

davčna številka: 88765008

matična številka: 8320748000

E-mail: info@www.magobrands.com

2.4 V skladu s pravili za elektronsko poslovanje, Mago Brands obvesti uporabnika, da:

a. mora uporabnik za nakup Izdelkov izpolniti vse dele in naročilnico poslati v elektronski obliki, po navodilih na spletnem mestu. Uporabnik mora izbrani izdelek dodati v »Košarico«, potem ko je prebral Splošne pogoje in Pravilnik o zasebnosti in potrdil njihovo sprejemanje s klikom, mora vnesti podatke o pošiljanju, pa tudi e-poštni naslov, telefonsko številko ter izberati želeni način plačila in potrditi naročilo;
b. preden bo nadaljeval s prenosom obrazca za naročilo, bo uporabnik lahko pregledal in odpravil morebitne napake pri vnosu podatkov, pri čemer bo občasno sledil navodilom, navedenim na spletnem mestu.
c. ko je naročilnica poslana in jo Mago Brands sprejme in registrira, Mago Brands uporabniku na navedeni e-poštni naslov, pošlje e-poštno sporočilo, ki potrjuje naročilo s priloženimi Splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, katere podatki so v prejšnjem členu. 3.2., Podatki o značilnostih kupljenega izdelka, podrobna navedba cene, uporabljena plačilna sredstva, stroški pošiljanja in morebitni dodatni stroški, pa tudi navedba storitve pomoči, če je predvidena. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s pošiljateljem Mago Brands uporabniku prej omenjenega e-poštnega sporočila o potrditvi naročila. Priporočljivo je, da prejeto e-pošto in njegove priloge hranite kot dokazilo o nakupu;
d. naročilo bo vloženo v Mago Brands baze podatkov za čas, potreben za obdelavo naročila in vsekakor po zakonu.

3. Pogoji prodaje

3.1 Ponudbe, objavljene na spletnem mestu, so na voljo v omejenem času in z omejenimi količinami izdelkov.

3.2 Vse cene, navedene na spletnem mestu, so izražene v evrih (€) in ne vključujejo DDV. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1. Prav tako so stroški dostave (na naslovu) v njih izrecno navedeni. Ta znesek bo ločeno prikazan na naročilnici pred oddajo in na elektronskem sporočilu za potrditev naročila.

3.3 Cena Izdelkov se lahko spremeni brez predhodnega obvestila, pod pogojem, da bo cena, ki se zaračuna Uporabniku, tista, ki je objavljena na listu izdelkov v trenutku, ko je bilo naročilo poslano.

3.4 Izdelke je mogoče prodati po znižanih cenah. Odstotek popustov, naveden na seznamu izdelkov, se izračuna glede na ceno izdelka, ki se običajno izvaja v javnosti, kot jo navaja proizvajalec ali ki izhaja iz tržnih raziskav. V vsakem primeru je zgoraj navedena referenčna cena le pokazatelj vrednosti izdelka, v nekaterih podjetjih pa je dejanska cena lahko drugačna.

3.5 Izdelki bodo ostali last Mago Brands do plačila kupnine in stroškov s strani uporabnika.

 3.6 Mago Brands bo naročilo obdelalo šele po prejemu potrditve pooblastila za plačilo celotnega zapadlega zneska, ki ga sestavljajo kupnina, stroški pošiljanja in morebitni dodatni stroški, kot je navedeno v naročilnici.

3.7 Mago Brands si pridržuje pravico, da zavrne naročila uporabnikov, ki ne dajejo zadostnih jamstev za plačilno sposobnost ali s katerimi se rešujejo nerešeni spori.

 1. 4. Razpoložljivost

4.1 Izdelki, ponujeni na spletnem mestu, so po številu omejeni in jih lahko zmanjka. Zato se lahko zgodi, da naročeni izdelek ni več na voljo niti po tem, ko je poslano potrdilo o potrditvi naročila Mago Brands. V primeru nerazpoložljivosti naročenega izdelka bo uporabnik nemudoma obveščen po elektronski pošti in bo naročilo preklicano. Mago Brands se zavezuje, da bo po naročilu uporabnika naročen izdelek nadomestil z novo dobavo ali povrnil znesek, ki ga je uporabnik plačal v roku 14 (štirinajstih) dni od naročila. Znesek vračila bo sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga uporablja Uporabnik, razen če se stranki dogovorita drugače.

4.2 Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu nadomestila, ki so odvisne od načina plačila, ki ga uporabnik uporablja Mago Brands banka sama ali registrirana banka.

5. Dostava

5.1 Dostava se izvaja samo v Evropi na poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel v naročilu, medtem ko so ozemlja Campione d’Italia, Livigno, San Marino in Città del Vaticano izrecno izključena. Razume se, da se naslov, ki ga je uporabnik navedel v naročilu, šteje za naslov za dostavo in da ga po dokončanju postopka nakupa nikakor ni mogoče spremeniti. Uporabnik je izključno odgovoren za naslov, ki je naveden za pošiljanje. Da bi se izognili goljufijam, si prevoznik, zadolžen za dostavo, pridržuje pravico do preverjanja identitete Uporabnika s preverjanjem osebnega dokumenta, ki dokazuje sovpadanje podatkov o naročilu in plačilu. Za isti namen mora uporabnik priskrbeti telefonsko številko – po možnosti mobilno, ki se lahko uporablja med transakcijo ali pošiljko, ter navedbo imena na interfonu ali zvoncu na naslovu za dostavo.

5.2 Časi dostave so tisti, ki so navedeni v postopku nakupa. V primeru, da je določen datum dobave izpuščen, bo to trajalo najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od potrditve naročila s strani Mago Brands.

 5.3 Po dostavi Izdelkov imenovanemu prevozniku bo uporabniku poslano elektronsko sporočilo, ki potrjuje pošiljko in vsebuje, kjer je to mogoče, sledilno kodo, s katero lahko preveri stanje pošiljke na spletnem mestu prevoznika. Dobave bodo opravljene od ponedeljka do petka, med običajnimi urami, razen praznikov.

5.4 Dostava se šteje za zaključeno, ko je izdelek na voljo uporabniku na naslovu, navedenem v naročilu. Brez dostave na tla.

5.5 V primeru omejitev dostave zaradi višje sile, Mago Brands nikakor ne more biti odgovoren.

5.6 V primeru, da izdelek ni dostavljen ali je dobavljen pozno, lahko uporabnik nanjo vloži pritožbo Mago Brands po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@www.magobrands.com, navedbo številke in datuma naročila, kot je navedeno v elektronskem sporočilu o potrditvi naročila, poleg podatkov na računu, kjer je bil izdan. Mago Brands bo preučil pritožbo in o rezultatu sporočil Uporabniku v najkrajšem možnem času in vsekakor v 30 (tridesetih) dneh od datuma, ko je bila pritožba vložena. Če se izkaže, da je neizvedba ali zamuda pripisana Mago Brands:

 1.  v primeru ne-dostavljanja, Mago Brands bo povrnil zneske, ki jih je plačal uporabnik, čim prej in v vsakem primeru v 30 (tridesetih) dneh od datuma vložitve zahtevka. Znesek povračila bo sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga uporablja Uporabnik, razen če se stranki dogovorita drugače, ali z vavčerjem. Vendar se razume Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu povračila, ki so odvisne od sistema upravljanja plačilnega načina, ki ga uporablja uporabnik, s strani Mago Brands banka sama ali banka uporabnika. Možnost uporabnika, da se drži trenutnih komercialnih ponudb, ostane nespremenjena;
 2. v primeru dobave z zamudo več kot 30 (trideset) dni v primerjavi s posebnim rokom dobave, navedenim na spletnem mestu, ali če tega ni, glede na največji rok 30 (trideset) dni od roka, ki sledi odpošiljanje naročila. Če uporabnik še vedno želi ohraniti kupljene izdelke, Mago Brands bo povrnil vse zneske, ki jih je uporabnik plačal za stroške pošiljanja, čim prej in v vsakem primeru v roku 30 (trideset) dni od datuma predložitve reklamacije. Če pa uporabnik ne želi obdržati izdelkov, se uporabi prejšnji odstavek.                                                    

6. Odstop od pogodbe

6.1 Uporabnik, ki je preko spletnega mesta kupil Izdelke, ima pravico v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov odstopiti od pogodbe, sklenjene s Mago Brands, brez kazni in brez navedbe razloga, v 14 (štirinajstih) dneh od datuma, ko je uporabnik prejel blago. Za uveljavitev pravice do odstopa mora uporabnik obvestiti Mago Brands o njegovi odločitvi, da odstopi od pogodbe. Uporabnik oziroma kupec mora izjavo poslati po elektronski pošti na info@www.magobrands.com ali izpolniti obrazec na strani “Vračilo blaga”. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

V izjavi o odstopu od pogodbe mora uporabnik navesti podatke o naročilu. To so številka računa, številka naročila, ki je navedena v elektronskem sporočilu o potrditvi naročila in datum naročila. Uporabnik mora blago vrniti v Mago Brands na naslov: Mod-invest d.o.o., Majaronova ulica 14, 1000 Ljubljana, z uporabo prevoznika po lastni izbiri in na lastne stroške, v vsakem primeru v 14 (štirinajstih) dneh od datuma sporočila o odstopu. Uporabnik mora poslati blago z vso dodatno opremo. Izdelke je treba poslati po navodilih, ki jih prejmete na Vaš e-poštni naslov, kjer prejmete identifikacijsko številko za vrnitev.

Rok je izpolnjen, če Uporabnik izdelek pošlje nazaj pred potekom 14 (štirinajstih) dni od datuma sporočila o odstopu. Za vse informacije kontaktirajteMago Brands po e-pošti na e-poštni naslov: info@www.magobrands.com.

6.2 Bistvena celovitost izdelkov, ki jih je treba vrniti, je nujen pogoj za uveljavljanje pravice do odstopa. Izdelki ne smejo biti poškodovani in / ali spremenjeni. Uporabnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z izdelki, razen tistega, ki je potreben za določitev narave, značilnosti in delovanja le-teh. V ta namen je potrebno izdelke vrniti ustrezno pakirane v originalni embalaži.

6.3 Za uveljavljanje pravice do odstopa ni potrebno, da se blago, ki ga je treba vrniti, zavaruje pred krajo in naključno škodo s prevozom. Ker pa tveganje, povezano z vrnitvijo blaga, vpliva na kupca, Mago Brands poziva kupca, ki namerava uveljaviti pravico do odstopa, in na lastne stroške zavarovati pošiljko za vrednost, navedeno v potrditvi naročila v elektronski pošti.

6.4 Brez poseganja v točke 6.1, 6.2, 6.3 zgoraj, Mago Brands bo povrnil znesek, ki ga je plačal Uporabnik za blago v najkrajšem možnem času ter vsekakor v 28 (osemindvajsetih) dneh od datuma, ko je Mago Brands prejel vrnejen izdelke. Znesek vračila bo po presoji Uporabniku sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga je izvedel Uporabnik ali z bonom. Razume se, da Mago Brands zavrača vsako odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu povračila, ki so odvisne od načina plačila, ki ga uporabnik uporablja Mago Brands banka sama ali registrirana banka.

6.5 Pravica do odstopa od pogodbe je izključena, če se prodaja nanaša na izdelke, ki jih po svoji naravi ni mogoče vrniti ali se lahko hitro pokvarijo ali prenehajo veljati.

7. Plačilo

7.1 Plačilo izdelkov, kupljenih na spletnem mestu, poteka preko PayPal in kreditnih kartic. Plačilo s PayPal-om ali plačilo s kreditnimi karticami preko PayPal spletnega sistema, omogoča varno plačevanje s kreditnimi karticami. Kupcu za uporabo kreditnih kartic ni potrebno ustvariti svoj PayPal uporabniški račun. Plačilni sistem PayPal velja za enega najbolj varnih plačilnih sistemov na svetu. Mago Brands sprejema kreditne kartice Mastercard, Visa, America Express, Discover, Diners, JCB in Maestro (če plačnikova plačilna kartica Maestro to omogoča).

7.2 Za večjo varnost imajo dostop do plačilnih podatkov samo ponudniki plačilnih storitev. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku podjetja Magobrands, tako da je vaša varnost 100% zagotovljena.  Za upravljanje občutljivih podatkov skrbijo subjekti, ki se ukvarjajo s plačilnimi storitvami in Mago Brands nima možnosti vedeti ali shraniti podatkov.

7.3 Strošek bo zaračunan šele po sklenitvi pogodbe in po (a) preverjanju podatkov o kreditni kartici, ki jih uporabnik uporablja za plačilo, in bo družba za izdajanje kreditnih kartic, ki jo uporablja uporabnik, izdala dovoljenje za bremenitev.

7.4 Prodaja Mago Brands niso predmet obveznosti izdaje računa niti obveznosti overitve z izdajo potrdila ali potrdila. Uporabnik bo prejel elektronsko sporočilo, ki potrjuje povzetek vrstnega reda istega. Če uporabnik zahteva izdajo računa, ga mora isto navesti in sporočiti podatke za glavo, kadar je to potrebno v postopku nakupa. Povzetek – ali, kadar je to potrebno v postopku nakupa, račun – vsakega nakupa bo na voljo v razdelku »Vaš račun – Vaša naročila«. Razume se, da zahteva za izdajo računa med postopkom nakupa določenega izdelka ne vključuje samodejne izdaje računa za nadaljnje nakupe.

7.5 V primeru neplačila Mago Brands bo bremenil stroške, povezane z upravljanjem neporavnanih plačil za uporabnika, in bo zavrnil relativno naročilo s sporočilom po elektronski pošti.

8. Jamstva in neskladnosti izdelkov

8.1 Opis izdelkov, ki se ponujajo na spletnem mestu, je pripravil Mago Brands uporabniku ponuditi največjo možno količino informacij za oceno izdelka na podlagi tega, kar so dobavitelji na lastno odgovornost sporočili Mago Brands. Slike in barve izdelkov, objavljenih na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od dejanskih zaradi lokalnih nastavitev sistemov in / ali orodij, ki se uporabljajo za njihovo vizualizacijo. Mago Brands ne odgovarja za neskladje med naročenim izdelkom in opisom izdelka, ki je prisoten na spletnem mestu, v primeru, da neusklajenost izhaja iz napak v opisu, ki ga je mogoče pripisati dobavitelju in katerih Mago Brands ni bil in se ni mogel zavedati uporabe običajne skrbnosti. Opis izdelkov je v slovenskem ali angleškem jeziku.

8.2 Za vse izdelke, prodane na spletnem mestu, velja zakonsko jamstvo skladnosti, ki ga predvidevajo izdelki. Garancija velja za vse nakupe na spletnem mestu. Podrobno:

 1. v primeru, da uporabnik meni, da je eden ali več izdelkov okvarjen, se mora čimhitreje, vendar ne dlje od roka 14 dni od odkritja napake obrniti na Službo za stranke po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@www.magobrands.com ter podrobno poročati o težavi. V tem primeru mora uporabnik na svoje stroške poskrbeti za vrnitev ponovno zaprtega izdelka in njegovih dodatkov Mago Brands v 5 (petih) dneh po uradnem obvestilu. Če Mago Brands ugotovi obstoj napake, ki ji je pripisana, v razumnem roku od prejema pritožbe uporabnika bo zagotovil izvedbo zamenjave ali popravila okvarjenega izdelka ali, če ga uporabnik sprejme, izdal bon za popust v višini 100% vrednosti Izdelka, ki ga mora uporabiti za nakup drugega izdelka, ki je na voljo na spletnem mestu.

8.3 Izdelki, kakor koli spremenjeni s strani uporabnika, so izključeni iz pravnega jamstva. Kakršne koli napake zaradi naključnega ali odgovornosti uporabnika so prav tako izključene iz področja uporabe Pravnega jamstva.

8.4 Običajne garancije v zvezi s prodanimi izdelki so garancije, ki jih daje neposredno proizvajalec.

9. Dolžnosti in odgovornosti Mago Brands

9.1 Mago Brands se zavezuje, da bo odpravil vse napake v opisu izdelkov, ki so na voljo na spletnem mestu, v najkrajšem možnem času, začenši z obvestilom o isti. Poročanje o takšnih napakah je možno s kontaktiranjem Mago Brands Služba za stranke na naslovih, navedenih v uvodu.

9.2 Mago Brands ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne uporabe izdelka in / ali ni v skladu z navodili proizvajalca in v primeru škode, ki bi nastala zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile.

9.3 Mago Brands ne bo odgovoren v primeru izgube dobička, izgube prihodkov, dobička, podatkov ali kakršne koli druge posredne in posledične škode kakršne koli narave, ki izhaja iz pogodb ali drugače povezanih s pogodbami, za katere veljajo Splošni pogoji.

9.4 Odgovornost Mago Brands, v nobenem primeru ne more biti višja od skupne vrednosti naročila.

9.5 V nobenem primeru ne sme Mago Brands odgovarjati za kakršno koli neizpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, za katere veljajo Splošni pogoji, če je kršitev posledica nesreče in / ali višje sile, vključno izključno z naravnimi nesrečami, terorističnimi dejanji, napake v omrežju in / ali izpadi omrežja.

10. Prekinitev storitve

10.1 Mago Brands si pridržuje pravico do začasne prekinitve delovanja spletnega mesta za čas, ki je nujno potreben za tehnične posege, potrebne in / ali ustrezne za izboljšanje kakovosti ponujenih storitev.

10.2 Mago Brands lahko kadar koli prekine storitev, če obstajajo utemeljeni razlogi (varnost ali kršitve zaupnosti ali kaj drugega), v tem primeru o tem obvesti uporabnika.

11. Sprememba načinov prodaje in / ali prenehanja prodaje na spletnem mestu

11.1 Mago Brands si pridržuje pravico, da spremeni načine prodaje izdelkov na spletnem mestu in / ali preneha prodajo izdelkov na spletnem mestu.

11.2 Mago Brands nikakor ne more biti odgovoren za uporabnika ali tretje osebe za take spremembe in / ali če izdelki na spletnem mestu prenehajo prodajati.

12.Vsebina spletnega mesta in pravice intelektualne lastnine

12.1 Pravice intelektualne in / ali industrijske lastnine na vsebini spletnega mesta, na primer dela, slike, fotografije, dialogi, glasba, zvoki in videoposnetki, dokumenti, risbe, figure, logotipi in kakršno koli drugo gradivo, v kateri koli obliki, vključno s meniji, spletnimi stranmi, grafiko, barvami, diagrami, orodji, znaki in zasnovo samega spletnega mesta, diagrami, postavitvijo, metodami, postopki, funkcijami in programsko opremo, so izključna last Mago Brands in drugih pogodbenih lastnikov. Razmnoževanje, spreminjanje, podvajanje, kopiranje, distribucija, prodaja ali kako drugače izkoriščanje slik je vsebina spletnega mesta prepovedana, razen če je predhodno pisno dovoljeno s strani Mago Brands. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine spletnega mesta v komercialne in / ali oglaševalske namene.

12.2 Vsi drugi prepoznavni znaki, po katerih se razlikujejo izdelki, prodani na spletnem mestu, so registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in se uporabljajo

by Mago Brands na podlagi licence izključno za razlikovanje, opisovanje in oglaševanje izdelkov za prodajo na spletnem mestu. Vsaka uporaba zgoraj omenjenih neskladnih in nepooblaščenih blagovnih znamk je prepovedana. Nikakor ni dovoljeno, da se na spletnem mestu uporabljajo kakršni koli razpoznavni znaki, da bi nepošteno izkoristili prepoznavni značaj ali ugled le-teh ali na način, ki bi škodoval njim in njihovim lastnikom.

12.3 Uporabnik v nobenem primeru ne sme spreminjati ali prilagajati Spletnega mesta, niti gradiva, ki ga daje na voljo Mago Brands.

13. Kuponi s popusti

13.1 Mago Brands ponuja možnost, da po lastni presoji prejmete kupon za popust. Kupone s popustom lahko razdelijoMago Brands svojim dejanskim ali potencialnim strankam, za promocijske ali komercialne namene, v elektronski ali papirni obliki, neposredno ali prek tretjih partnerjev; Na primer, kuponi za popust se lahko podelijo ob registraciji ali po registraciji in prvem nakupu novega uporabnika, ki ga povabi obstoječi uporabnik. Kuponi s popustom upravičujejo upravičenca do dostopa do popusta, povezanega z njimi, z omejitvami, opisanimi za vsak posamezen kupon za popust.

13.2 Veljavnost in vrednost bona za popust sta določena v času izdaje kupona. V primeru kuponov s popustom, ki jih ponuja Mago Brands za določeno ponudbo teh kuponov ni mogoče uporabiti za druge ponudbe. V vsakem primeru je treba kupone za popust uporabiti do datuma izteka roka, določenega ob izdaji.

13.3 Kuponi s popustom niso prenosljivi. Kuponi za popust se ne morejo pretvoriti v gotovino ali nanje obračunati obresti.

13.4 Kuponov s popustom ni mogoče uporabiti za plačilo stroškov pošiljanja.

13.5 Mago Brands si pridržuje pravico, da za naročila z zneskom, manjšim od najnižjega zneska, določenega ob izdaji kupona za popust, ne bo sprejela bonov za popust.

13.6 V primeru, da znesek kupona za popust presega znesek nakupa,Mago Brands ne bo povrnil niti vrnil uporabnika preostalega zneska.

13.7 V primeru, da naročnikovo naročilo presega vrednost kupona za popust, lahko razliko v znesku uporabnik plača z običajnimi plačilnimi sredstvi iz 8. člena zgoraj.

13.8 Mago Brands si pridržuje pravico do sprejema samo enega bona na naročilo.

13.9 V primeru vračila po uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe v skladu s čl. 7, kuponi za popust ne bodo vračani.

14. Obdelava osebnih podatkov

„Obvestilo o zasebnosti“, pripravljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) je treba šteti za sestavni del splošnih pogojev. Za informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih je stranka posredovala ob registraciji na spletnem mestu ali pozneje, tudi ko dostopate do rezerviranega območja spletnega mesta, glejte razdelek o politiki zasebnosti, ki je na spletnem mestu.

15. Pogoji uporabe spletnega mesta

15.1. Mago Brands je ekskluzivni lastnik spletnega mesta in vse njegove vsebine, kot celote in razdeljene, vključno z, vendar ne omejeno na, dokumentacijo, slikami, fotografijami, risbami, logotipi, liki, figurami, glasbo in zvoki, programsko opremo, metodami, postopki , kode, pisna vsebina, spletne strani, vključno z meniji in gumbi. Gradivo, ki je na spletnem mestu, je zaščiteno s pravili o avtorskih pravicah, pravicah industrijske lastnine, zbirkah podatkov in pravili o nelojalni konkurenci.

15.2. Mago Brands je tudi uradni imetnik logotipa in registrirane blagovne znamke.

15.3 Izrecno je prepovedano reproducirati, spreminjati, prenašati, objavljati, distribuirati tretjim osebam za kakršne koli namene in v kakršni koli obliki, brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja Mago Brands, spletnega mesta in njegove vsebine, tako v celoti kot delno.

15.4 Z dostopom do spletnega mesta končni uporabniki izrecno sprejmejo, da se zakoni in predpisi slovenske države uporabljajo za vsa vprašanja, ki se nanašajo na uporabo spletnega mesta. Mago Brands ne zagotavlja, da je vsebina tega spletnega mesta v skladu z zakonodajo drugih držav. Končne stranke, ki se bodo odločile za dostop do spletnega mesta iz tujih držav, bodo zato morale preverjati, ali je vsebina spletnega mesta v njihovi državi zakonita in bodo izključno odgovorne za spoštovanje lokalnih zakonov.

15.5 Mago Brands je v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami sprejel vse potrebne in razumne varnostne ukrepe, da bi zagotovil točnost informacij, objavljenih na spletnem mestu. V vsakem primeru Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli tipografske napake in / ali tehnične napake, netočnosti ali netočnosti, ki so lahko na spletnem mestu in v zvezi s katerimi se po uradnem obvestilu pričakuje kakršen koli popravek.

15.6 Mago Brands si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto in zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitve ali okvare spletnega mesta zaradi tehničnih vzrokov ali povezane s težavami brskalnika končne stranke (vključno z, vendar ne omejeno na), deaktiviranje tako imenovanih piškotkov, bloka pojavnih oken, onemogočanja programske opreme java script ali podobnega.

15.7 Mago Brands končne stranke obvešča, da so v skladu z najsodobnejšimi in tehnološkimi ukrepi sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe, da bi zagotovili celovitost podatkov o prometu in elektronskih komunikacijah ter tako zmanjšali tveganja a) uničenje ali izgubo, celo naključnih podatkov, b) nepooblaščen dostop ali c) obdelava ni dovoljena ali ni skladna z namenom zbiranja v predpisih o varstvu osebnih podatkov.

15.8 Varnost komunikacij, poslanih prek interneta (vključno z e-pošto), je podvržena številnim dejavnikom, na katere ne moremo vplivati Mago Brands. Mago Brands zato ne more zagotoviti varnosti ali zaupnosti kakršnih koli elektronskih komunikacij in ne more biti odgovoren do končnega kupca za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo lahko končni odjemalec utrpi zaradi prenosa takšnih sporočil.

15.9 Končni odjemalec se z dostopom do spletnega mesta zaveže, da bo preveril, ali je njegov računalnik opremljen z napravami, primernimi za namene iz odstavka 4, in zlasti občasno posodobljenimi protivirusnimi sistemi. Končni kupec se prav tako zaveže, da bo preveril, ali je njegov sistem opremljen z ustreznimi ukrepi in ga v skladu z najboljšim znanjem tehnike redno posodablja za varnost prenosa podatkov v omrežju.

16. Končne določbe

Pogoji so dejansko sestavni del Splošnih pogojev.

Če druga stranka iz te pogodbe ali pravice ne izkoristi pravnega sredstva, v prihodnosti ne pomeni odpovedi takemu pravnemu sredstvu ali pravici.

Morebitne spremembe ali dopolnitve morajo biti v pisni obliki pod ničnostno kaznijo.

Splošne pogoje in pogodbe o nakupu in prodaji izdelkov v skladu z njimi ureja slovenska zakonodaja.

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji

A) Spodaj navedeni splošni pogoji prodaje in uporabe spletnega mesta urejajajo vso spletno prodajo izdelkov s strani Magobrands, s sedežem v Ljubljani, Mod-invest d.o.o., Majaronova ulica 14, email: info@www.magobrands.com, prek svoje IT platforme, ki je dostopna prek domene https://www.magobrands.com in vse prihodnje mobilne aplikacije.

B) Splošni pogoji se lahko spremenijo in datum objave le-teh na spletnem mestu je enak datumu začetka veljavnosti.

C) Splošni pogoji spletne trgovine “Magobrands” so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Spletna trgovina “Magobrands” je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

D) Uporaba spletnega mesta in prenos naročila sta dovoljena le osebam, ki:

 1. so z zastavico v ustreznem polju na spletnem mestu prebrali in sprejeli pogoje informacij o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu zaradi kratkosti “Pravilnik o zasebnosti”);
 2. so prebrali in sprejeli Splošne pogoje z zastavico ustreznega okenca na spletnem mestu;
 3. so so fizične osebe, ki v zvezi z nakupom izdelkov delujejo za namene, ki niso povezani z izvajano podjetniško, trgovsko, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
 4. so odrasli,
 5. imajo stalno prebivališče ali začasno prebivališče in zahtevajo dostavo izdelkov v Evropi.

 1. Področje uporabe

1.1 Splošni pogoji urejajo vso prodajo na daljavo, ki jo izvaja Mago Brands v korist uporabnika izdelkov, ki so navedeni in ponujeni za prodajo na spletnem mestu. Enotna prodajna pogodba se konča le v elektronski obliki, z dostopom do uporabnika na spletnem mestu, s sprejemom slednjega, s potrditvijo pogodbenih pogojev v Mago Brands in realizacijo naročila po postopku, ki ga je spletna stran sprejela od Mago Brands.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe se uporabnik zaveda in brezpogojno sprejema, da so njegove pogajalske izjave, sprejetje Splošnih pogojev in sklenitev pogodbe veljavno v elektronski obliki dokončna (kot je na primer plačilo in prevzemanje izdelkov s strani uporabnika).

1.2 Uporabnik se zavezuje, da bo pred nadaljevanjem potrditve svojega naročila preučil Splošne pogoje in politiko zasebnosti ter z zgoraj navedenim izjavil, da jih v celoti sprejema, da jih je dobro razumel.

1.3. Uporabnik ima možnost in priporočljivo je, da to stori, da prenese in arhivira Splošne pogoje z dostopom do določenega odseka spletnega mesta “Splošni pogoji” in tudi prek povezave, ki je navedena v potrditvi naročila Mago Brands.

1.4 Veljavni splošni pogoji so tisti, ki veljajo na dan oddaje naročial iz člena 3 spodaj.

 2. Predpogodbene informacije in sklenitev pogodbe

2.1 Uporabnik pred sklenitvijo kupne pogodbe preuči značilnosti Izdelkov, ki so prikazane na posameznih listih izdelkov ob izbiri s strani uporabnika. Mago Brands se zavezuje, da bo na najboljši možen način opisal in predstavil izdelke, prodane na spletnem mestu. Opis izdelka je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Kljub temu se lahko prikažejo nekatere napake, netočnosti ali majhne razlike med spletnim mestom in dejanskim izdelkom. Poleg tega fotografije izdelkov, predstavljenih na spletnem mestu, ne predstavljajo pogodbenega elementa, saj so le reprezentativne.

2.2 Uporabnik z naročilom izjavi, da je prejel prek spletnega mesta, pred sklenitvijo kupne pogodbe in pred potrditvijo naročila z “obveznostjo plačila” naslednje podatke o:
– identiteti in kontaktu Mago Brands;
– skupna cena izdelkov, vključno z davki, po potrebi s podrobnostmi o stroških pošiljanja in vseh drugih stroških;
– plačilna obveznost in načini plačila;
– obdobje, v katerem Mago Brands se zavezuje, da bo blago dostavil;

– pogoje in postopke za uveljavljanje pravice do odstopa (člen 7 teh pogojev), kot tudi odstopni obrazec.
– informacije, da mora uporabnik kriti stroške vračila blaga v primeru odstopa;
– obstoj pravnega jamstva skladnosti za kupljeno blago;

2.3 Uporabnik se lahko kadar koli in v vsakem primeru pred sklenitvijo pogodbe seznani s podatki, ki se nanašajo na identiteto Mago Brands, informacije:

Mago Brands

Sedež podjetja:

MOD-INVEST d.o.o.
MAJARONOVA ULICA 14
1000 – LJUBLJANA
Slovenia

davčna številka: 88765008

matična številka: 8320748000

E-mail: info@www.magobrands.com

2.4 V skladu s pravili za elektronsko poslovanje, Mago Brands obvesti uporabnika, da:

a. mora uporabnik za nakup Izdelkov izpolniti vse dele in naročilnico poslati v elektronski obliki, po navodilih na spletnem mestu. Uporabnik mora izbrani izdelek dodati v »Košarico«, potem ko je prebral Splošne pogoje in Pravilnik o zasebnosti in potrdil njihovo sprejemanje s klikom, mora vnesti podatke o pošiljanju, pa tudi e-poštni naslov, telefonsko številko ter izberati želeni način plačila in potrditi naročilo;
b. preden bo nadaljeval s prenosom obrazca za naročilo, bo uporabnik lahko pregledal in odpravil morebitne napake pri vnosu podatkov, pri čemer bo občasno sledil navodilom, navedenim na spletnem mestu.
c. ko je naročilnica poslana in jo Mago Brands sprejme in registrira, Mago Brands uporabniku na navedeni e-poštni naslov, pošlje e-poštno sporočilo, ki potrjuje naročilo s priloženimi Splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, katere podatki so v prejšnjem členu. 3.2., Podatki o značilnostih kupljenega izdelka, podrobna navedba cene, uporabljena plačilna sredstva, stroški pošiljanja in morebitni dodatni stroški, pa tudi navedba storitve pomoči, če je predvidena. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s pošiljateljem Mago Brands uporabniku prej omenjenega e-poštnega sporočila o potrditvi naročila. Priporočljivo je, da prejeto e-pošto in njegove priloge hranite kot dokazilo o nakupu;
d. naročilo bo vloženo v Mago Brands baze podatkov za čas, potreben za obdelavo naročila in vsekakor po zakonu.

3. Pogoji prodaje

3.1 Ponudbe, objavljene na spletnem mestu, so na voljo v omejenem času in z omejenimi količinami izdelkov.

3.2 Vse cene, navedene na spletnem mestu, so izražene v evrih (€) in ne vključujejo DDV. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1. Prav tako so stroški dostave (na naslovu) v njih izrecno navedeni. Ta znesek bo ločeno prikazan na naročilnici pred oddajo in na elektronskem sporočilu za potrditev naročila.

3.3 Cena Izdelkov se lahko spremeni brez predhodnega obvestila, pod pogojem, da bo cena, ki se zaračuna Uporabniku, tista, ki je objavljena na listu izdelkov v trenutku, ko je bilo naročilo poslano.

3.4 Izdelke je mogoče prodati po znižanih cenah. Odstotek popustov, naveden na seznamu izdelkov, se izračuna glede na ceno izdelka, ki se običajno izvaja v javnosti, kot jo navaja proizvajalec ali ki izhaja iz tržnih raziskav. V vsakem primeru je zgoraj navedena referenčna cena le pokazatelj vrednosti izdelka, v nekaterih podjetjih pa je dejanska cena lahko drugačna.

3.5 Izdelki bodo ostali last Mago Brands do plačila kupnine in stroškov s strani uporabnika.

 3.6 Mago Brands bo naročilo obdelalo šele po prejemu potrditve pooblastila za plačilo celotnega zapadlega zneska, ki ga sestavljajo kupnina, stroški pošiljanja in morebitni dodatni stroški, kot je navedeno v naročilnici.

3.7 Mago Brands si pridržuje pravico, da zavrne naročila uporabnikov, ki ne dajejo zadostnih jamstev za plačilno sposobnost ali s katerimi se rešujejo nerešeni spori.

 1. 4. Razpoložljivost

4.1 Izdelki, ponujeni na spletnem mestu, so po številu omejeni in jih lahko zmanjka. Zato se lahko zgodi, da naročeni izdelek ni več na voljo niti po tem, ko je poslano potrdilo o potrditvi naročila Mago Brands. V primeru nerazpoložljivosti naročenega izdelka bo uporabnik nemudoma obveščen po elektronski pošti in bo naročilo preklicano. Mago Brands se zavezuje, da bo po naročilu uporabnika naročen izdelek nadomestil z novo dobavo ali povrnil znesek, ki ga je uporabnik plačal v roku 14 (štirinajstih) dni od naročila. Znesek vračila bo sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga uporablja Uporabnik, razen če se stranki dogovorita drugače.

4.2 Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu nadomestila, ki so odvisne od načina plačila, ki ga uporabnik uporablja Mago Brands banka sama ali registrirana banka.

5. Dostava

5.1 Dostava se izvaja samo v Evropi na poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel v naročilu, medtem ko so ozemlja Campione d’Italia, Livigno, San Marino in Città del Vaticano izrecno izključena. Razume se, da se naslov, ki ga je uporabnik navedel v naročilu, šteje za naslov za dostavo in da ga po dokončanju postopka nakupa nikakor ni mogoče spremeniti. Uporabnik je izključno odgovoren za naslov, ki je naveden za pošiljanje. Da bi se izognili goljufijam, si prevoznik, zadolžen za dostavo, pridržuje pravico do preverjanja identitete Uporabnika s preverjanjem osebnega dokumenta, ki dokazuje sovpadanje podatkov o naročilu in plačilu. Za isti namen mora uporabnik priskrbeti telefonsko številko – po možnosti mobilno, ki se lahko uporablja med transakcijo ali pošiljko, ter navedbo imena na interfonu ali zvoncu na naslovu za dostavo.

5.2 Časi dostave so tisti, ki so navedeni v postopku nakupa. V primeru, da je določen datum dobave izpuščen, bo to trajalo najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od potrditve naročila s strani Mago Brands.

 5.3 Po dostavi Izdelkov imenovanemu prevozniku bo uporabniku poslano elektronsko sporočilo, ki potrjuje pošiljko in vsebuje, kjer je to mogoče, sledilno kodo, s katero lahko preveri stanje pošiljke na spletnem mestu prevoznika. Dobave bodo opravljene od ponedeljka do petka, med običajnimi urami, razen praznikov.

5.4 Dostava se šteje za zaključeno, ko je izdelek na voljo uporabniku na naslovu, navedenem v naročilu. Brez dostave na tla.

5.5 V primeru omejitev dostave zaradi višje sile, Mago Brands nikakor ne more biti odgovoren.

5.6 V primeru, da izdelek ni dostavljen ali je dobavljen pozno, lahko uporabnik nanjo vloži pritožbo Mago Brands po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@www.magobrands.com, navedbo številke in datuma naročila, kot je navedeno v elektronskem sporočilu o potrditvi naročila, poleg podatkov na računu, kjer je bil izdan. Mago Brands bo preučil pritožbo in o rezultatu sporočil Uporabniku v najkrajšem možnem času in vsekakor v 30 (tridesetih) dneh od datuma, ko je bila pritožba vložena. Če se izkaže, da je neizvedba ali zamuda pripisana Mago Brands:

 1.  v primeru ne-dostavljanja, Mago Brands bo povrnil zneske, ki jih je plačal uporabnik, čim prej in v vsakem primeru v 30 (tridesetih) dneh od datuma vložitve zahtevka. Znesek povračila bo sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga uporablja Uporabnik, razen če se stranki dogovorita drugače, ali z vavčerjem. Vendar se razume Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu povračila, ki so odvisne od sistema upravljanja plačilnega načina, ki ga uporablja uporabnik, s strani Mago Brands banka sama ali banka uporabnika. Možnost uporabnika, da se drži trenutnih komercialnih ponudb, ostane nespremenjena;
 2. v primeru dobave z zamudo več kot 30 (trideset) dni v primerjavi s posebnim rokom dobave, navedenim na spletnem mestu, ali če tega ni, glede na največji rok 30 (trideset) dni od roka, ki sledi odpošiljanje naročila. Če uporabnik še vedno želi ohraniti kupljene izdelke, Mago Brands bo povrnil vse zneske, ki jih je uporabnik plačal za stroške pošiljanja, čim prej in v vsakem primeru v roku 30 (trideset) dni od datuma predložitve reklamacije. Če pa uporabnik ne želi obdržati izdelkov, se uporabi prejšnji odstavek.                                                    

6. Odstop od pogodbe

6.1 Uporabnik, ki je preko spletnega mesta kupil Izdelke, ima pravico v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov odstopiti od pogodbe, sklenjene s Mago Brands, brez kazni in brez navedbe razloga, v 14 (štirinajstih) dneh od datuma, ko je uporabnik prejel blago. Za uveljavitev pravice do odstopa mora uporabnik obvestiti Mago Brands o njegovi odločitvi, da odstopi od pogodbe. Uporabnik oziroma kupec mora izjavo poslati po elektronski pošti na info@www.magobrands.com ali izpolniti obrazec na strani “Vračilo blaga”. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

V izjavi o odstopu od pogodbe mora uporabnik navesti podatke o naročilu. To so številka računa, številka naročila, ki je navedena v elektronskem sporočilu o potrditvi naročila in datum naročila. Uporabnik mora blago vrniti v Mago Brands na naslov: Mod-invest d.o.o., Majaronova ulica 14, 1000 Ljubljana, z uporabo prevoznika po lastni izbiri in na lastne stroške, v vsakem primeru v 14 (štirinajstih) dneh od datuma sporočila o odstopu. Uporabnik mora poslati blago z vso dodatno opremo. Izdelke je treba poslati po navodilih, ki jih prejmete na Vaš e-poštni naslov, kjer prejmete identifikacijsko številko za vrnitev.

Rok je izpolnjen, če Uporabnik izdelek pošlje nazaj pred potekom 14 (štirinajstih) dni od datuma sporočila o odstopu. Za vse informacije kontaktirajteMago Brands po e-pošti na e-poštni naslov: info@www.magobrands.com.

6.2 Bistvena celovitost izdelkov, ki jih je treba vrniti, je nujen pogoj za uveljavljanje pravice do odstopa. Izdelki ne smejo biti poškodovani in / ali spremenjeni. Uporabnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z izdelki, razen tistega, ki je potreben za določitev narave, značilnosti in delovanja le-teh. V ta namen je potrebno izdelke vrniti ustrezno pakirane v originalni embalaži.

6.3 Za uveljavljanje pravice do odstopa ni potrebno, da se blago, ki ga je treba vrniti, zavaruje pred krajo in naključno škodo s prevozom. Ker pa tveganje, povezano z vrnitvijo blaga, vpliva na kupca, Mago Brands poziva kupca, ki namerava uveljaviti pravico do odstopa, in na lastne stroške zavarovati pošiljko za vrednost, navedeno v potrditvi naročila v elektronski pošti.

6.4 Brez poseganja v točke 6.1, 6.2, 6.3 zgoraj, Mago Brands bo povrnil znesek, ki ga je plačal Uporabnik za blago v najkrajšem možnem času ter vsekakor v 28 (osemindvajsetih) dneh od datuma, ko je Mago Brands prejel vrnejen izdelke. Znesek vračila bo po presoji Uporabniku sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga je izvedel Uporabnik ali z bonom. Razume se, da Mago Brands zavrača vsako odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu povračila, ki so odvisne od načina plačila, ki ga uporabnik uporablja Mago Brands banka sama ali registrirana banka.

6.5 Pravica do odstopa od pogodbe je izključena, če se prodaja nanaša na izdelke, ki jih po svoji naravi ni mogoče vrniti ali se lahko hitro pokvarijo ali prenehajo veljati.

7. Plačilo

7.1 Plačilo izdelkov, kupljenih na spletnem mestu, poteka preko PayPal in kreditnih kartic. Plačilo s PayPal-om ali plačilo s kreditnimi karticami preko PayPal spletnega sistema, omogoča varno plačevanje s kreditnimi karticami. Kupcu za uporabo kreditnih kartic ni potrebno ustvariti svoj PayPal uporabniški račun. Plačilni sistem PayPal velja za enega najbolj varnih plačilnih sistemov na svetu. Mago Brands sprejema kreditne kartice Mastercard, Visa, America Express, Discover, Diners, JCB in Maestro (če plačnikova plačilna kartica Maestro to omogoča).

7.2 Za večjo varnost imajo dostop do plačilnih podatkov samo ponudniki plačilnih storitev. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku podjetja Magobrands, tako da je vaša varnost 100% zagotovljena.  Za upravljanje občutljivih podatkov skrbijo subjekti, ki se ukvarjajo s plačilnimi storitvami in Mago Brands nima možnosti vedeti ali shraniti podatkov.

7.3 Strošek bo zaračunan šele po sklenitvi pogodbe in po (a) preverjanju podatkov o kreditni kartici, ki jih uporabnik uporablja za plačilo, in bo družba za izdajanje kreditnih kartic, ki jo uporablja uporabnik, izdala dovoljenje za bremenitev.

7.4 Prodaja Mago Brands niso predmet obveznosti izdaje računa niti obveznosti overitve z izdajo potrdila ali potrdila. Uporabnik bo prejel elektronsko sporočilo, ki potrjuje povzetek vrstnega reda istega. Če uporabnik zahteva izdajo računa, ga mora isto navesti in sporočiti podatke za glavo, kadar je to potrebno v postopku nakupa. Povzetek – ali, kadar je to potrebno v postopku nakupa, račun – vsakega nakupa bo na voljo v razdelku »Vaš račun – Vaša naročila«. Razume se, da zahteva za izdajo računa med postopkom nakupa določenega izdelka ne vključuje samodejne izdaje računa za nadaljnje nakupe.

7.5 V primeru neplačila Mago Brands bo bremenil stroške, povezane z upravljanjem neporavnanih plačil za uporabnika, in bo zavrnil relativno naročilo s sporočilom po elektronski pošti.

8. Jamstva in neskladnosti izdelkov

8.1 Opis izdelkov, ki se ponujajo na spletnem mestu, je pripravil Mago Brands uporabniku ponuditi največjo možno količino informacij za oceno izdelka na podlagi tega, kar so dobavitelji na lastno odgovornost sporočili Mago Brands. Slike in barve izdelkov, objavljenih na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od dejanskih zaradi lokalnih nastavitev sistemov in / ali orodij, ki se uporabljajo za njihovo vizualizacijo. Mago Brands ne odgovarja za neskladje med naročenim izdelkom in opisom izdelka, ki je prisoten na spletnem mestu, v primeru, da neusklajenost izhaja iz napak v opisu, ki ga je mogoče pripisati dobavitelju in katerih Mago Brands ni bil in se ni mogel zavedati uporabe običajne skrbnosti. Opis izdelkov je v slovenskem ali angleškem jeziku.

8.2 Za vse izdelke, prodane na spletnem mestu, velja zakonsko jamstvo skladnosti, ki ga predvidevajo izdelki. Garancija velja za vse nakupe na spletnem mestu. Podrobno:

 1. v primeru, da uporabnik meni, da je eden ali več izdelkov okvarjen, se mora čimhitreje, vendar ne dlje od roka 14 dni od odkritja napake obrniti na Službo za stranke po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@www.magobrands.com ter podrobno poročati o težavi. V tem primeru mora uporabnik na svoje stroške poskrbeti za vrnitev ponovno zaprtega izdelka in njegovih dodatkov Mago Brands v 5 (petih) dneh po uradnem obvestilu. Če Mago Brands ugotovi obstoj napake, ki ji je pripisana, v razumnem roku od prejema pritožbe uporabnika bo zagotovil izvedbo zamenjave ali popravila okvarjenega izdelka ali, če ga uporabnik sprejme, izdal bon za popust v višini 100% vrednosti Izdelka, ki ga mora uporabiti za nakup drugega izdelka, ki je na voljo na spletnem mestu.

8.3 Izdelki, kakor koli spremenjeni s strani uporabnika, so izključeni iz pravnega jamstva. Kakršne koli napake zaradi naključnega ali odgovornosti uporabnika so prav tako izključene iz področja uporabe Pravnega jamstva.

8.4 Običajne garancije v zvezi s prodanimi izdelki so garancije, ki jih daje neposredno proizvajalec.

9. Dolžnosti in odgovornosti Mago Brands

9.1 Mago Brands se zavezuje, da bo odpravil vse napake v opisu izdelkov, ki so na voljo na spletnem mestu, v najkrajšem možnem času, začenši z obvestilom o isti. Poročanje o takšnih napakah je možno s kontaktiranjem Mago Brands Služba za stranke na naslovih, navedenih v uvodu.

9.2 Mago Brands ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne uporabe izdelka in / ali ni v skladu z navodili proizvajalca in v primeru škode, ki bi nastala zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile.

9.3 Mago Brands ne bo odgovoren v primeru izgube dobička, izgube prihodkov, dobička, podatkov ali kakršne koli druge posredne in posledične škode kakršne koli narave, ki izhaja iz pogodb ali drugače povezanih s pogodbami, za katere veljajo Splošni pogoji.

9.4 Odgovornost Mago Brands, v nobenem primeru ne more biti višja od skupne vrednosti naročila.

9.5 V nobenem primeru ne sme Mago Brands odgovarjati za kakršno koli neizpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, za katere veljajo Splošni pogoji, če je kršitev posledica nesreče in / ali višje sile, vključno izključno z naravnimi nesrečami, terorističnimi dejanji, napake v omrežju in / ali izpadi omrežja.

10. Prekinitev storitve

10.1 Mago Brands si pridržuje pravico do začasne prekinitve delovanja spletnega mesta za čas, ki je nujno potreben za tehnične posege, potrebne in / ali ustrezne za izboljšanje kakovosti ponujenih storitev.

10.2 Mago Brands lahko kadar koli prekine storitev, če obstajajo utemeljeni razlogi (varnost ali kršitve zaupnosti ali kaj drugega), v tem primeru o tem obvesti uporabnika.

11. Sprememba načinov prodaje in / ali prenehanja prodaje na spletnem mestu

11.1 Mago Brands si pridržuje pravico, da spremeni načine prodaje izdelkov na spletnem mestu in / ali preneha prodajo izdelkov na spletnem mestu.

11.2 Mago Brands nikakor ne more biti odgovoren za uporabnika ali tretje osebe za take spremembe in / ali če izdelki na spletnem mestu prenehajo prodajati.

12.Vsebina spletnega mesta in pravice intelektualne lastnine

12.1 Pravice intelektualne in / ali industrijske lastnine na vsebini spletnega mesta, na primer dela, slike, fotografije, dialogi, glasba, zvoki in videoposnetki, dokumenti, risbe, figure, logotipi in kakršno koli drugo gradivo, v kateri koli obliki, vključno s meniji, spletnimi stranmi, grafiko, barvami, diagrami, orodji, znaki in zasnovo samega spletnega mesta, diagrami, postavitvijo, metodami, postopki, funkcijami in programsko opremo, so izključna last Mago Brands in drugih pogodbenih lastnikov. Razmnoževanje, spreminjanje, podvajanje, kopiranje, distribucija, prodaja ali kako drugače izkoriščanje slik je vsebina spletnega mesta prepovedana, razen če je predhodno pisno dovoljeno s strani Mago Brands. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine spletnega mesta v komercialne in / ali oglaševalske namene.

12.2 Vsi drugi prepoznavni znaki, po katerih se razlikujejo izdelki, prodani na spletnem mestu, so registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in se uporabljajo

by Mago Brands na podlagi licence izključno za razlikovanje, opisovanje in oglaševanje izdelkov za prodajo na spletnem mestu. Vsaka uporaba zgoraj omenjenih neskladnih in nepooblaščenih blagovnih znamk je prepovedana. Nikakor ni dovoljeno, da se na spletnem mestu uporabljajo kakršni koli razpoznavni znaki, da bi nepošteno izkoristili prepoznavni značaj ali ugled le-teh ali na način, ki bi škodoval njim in njihovim lastnikom.

12.3 Uporabnik v nobenem primeru ne sme spreminjati ali prilagajati Spletnega mesta, niti gradiva, ki ga daje na voljo Mago Brands.

13. Kuponi s popusti

13.1 Mago Brands ponuja možnost, da po lastni presoji prejmete kupon za popust. Kupone s popustom lahko razdelijoMago Brands svojim dejanskim ali potencialnim strankam, za promocijske ali komercialne namene, v elektronski ali papirni obliki, neposredno ali prek tretjih partnerjev; Na primer, kuponi za popust se lahko podelijo ob registraciji ali po registraciji in prvem nakupu novega uporabnika, ki ga povabi obstoječi uporabnik. Kuponi s popustom upravičujejo upravičenca do dostopa do popusta, povezanega z njimi, z omejitvami, opisanimi za vsak posamezen kupon za popust.

13.2 Veljavnost in vrednost bona za popust sta določena v času izdaje kupona. V primeru kuponov s popustom, ki jih ponuja Mago Brands za določeno ponudbo teh kuponov ni mogoče uporabiti za druge ponudbe. V vsakem primeru je treba kupone za popust uporabiti do datuma izteka roka, določenega ob izdaji.

13.3 Kuponi s popustom niso prenosljivi. Kuponi za popust se ne morejo pretvoriti v gotovino ali nanje obračunati obresti.

13.4 Kuponov s popustom ni mogoče uporabiti za plačilo stroškov pošiljanja.

13.5 Mago Brands si pridržuje pravico, da za naročila z zneskom, manjšim od najnižjega zneska, določenega ob izdaji kupona za popust, ne bo sprejela bonov za popust.

13.6 V primeru, da znesek kupona za popust presega znesek nakupa,Mago Brands ne bo povrnil niti vrnil uporabnika preostalega zneska.

13.7 V primeru, da naročnikovo naročilo presega vrednost kupona za popust, lahko razliko v znesku uporabnik plača z običajnimi plačilnimi sredstvi iz 8. člena zgoraj.

13.8 Mago Brands si pridržuje pravico do sprejema samo enega bona na naročilo.

13.9 V primeru vračila po uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe v skladu s čl. 7, kuponi za popust ne bodo vračani.

14. Obdelava osebnih podatkov

„Obvestilo o zasebnosti“, pripravljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) je treba šteti za sestavni del splošnih pogojev. Za informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih je stranka posredovala ob registraciji na spletnem mestu ali pozneje, tudi ko dostopate do rezerviranega območja spletnega mesta, glejte razdelek o politiki zasebnosti, ki je na spletnem mestu.

15. Pogoji uporabe spletnega mesta

15.1. Mago Brands je ekskluzivni lastnik spletnega mesta in vse njegove vsebine, kot celote in razdeljene, vključno z, vendar ne omejeno na, dokumentacijo, slikami, fotografijami, risbami, logotipi, liki, figurami, glasbo in zvoki, programsko opremo, metodami, postopki , kode, pisna vsebina, spletne strani, vključno z meniji in gumbi. Gradivo, ki je na spletnem mestu, je zaščiteno s pravili o avtorskih pravicah, pravicah industrijske lastnine, zbirkah podatkov in pravili o nelojalni konkurenci.

15.2. Mago Brands je tudi uradni imetnik logotipa in registrirane blagovne znamke.

15.3 Izrecno je prepovedano reproducirati, spreminjati, prenašati, objavljati, distribuirati tretjim osebam za kakršne koli namene in v kakršni koli obliki, brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja Mago Brands, spletnega mesta in njegove vsebine, tako v celoti kot delno.

15.4 Z dostopom do spletnega mesta končni uporabniki izrecno sprejmejo, da se zakoni in predpisi slovenske države uporabljajo za vsa vprašanja, ki se nanašajo na uporabo spletnega mesta. Mago Brands ne zagotavlja, da je vsebina tega spletnega mesta v skladu z zakonodajo drugih držav. Končne stranke, ki se bodo odločile za dostop do spletnega mesta iz tujih držav, bodo zato morale preverjati, ali je vsebina spletnega mesta v njihovi državi zakonita in bodo izključno odgovorne za spoštovanje lokalnih zakonov.

15.5 Mago Brands je v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami sprejel vse potrebne in razumne varnostne ukrepe, da bi zagotovil točnost informacij, objavljenih na spletnem mestu. V vsakem primeru Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli tipografske napake in / ali tehnične napake, netočnosti ali netočnosti, ki so lahko na spletnem mestu in v zvezi s katerimi se po uradnem obvestilu pričakuje kakršen koli popravek.

15.6 Mago Brands si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto in zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitve ali okvare spletnega mesta zaradi tehničnih vzrokov ali povezane s težavami brskalnika končne stranke (vključno z, vendar ne omejeno na), deaktiviranje tako imenovanih piškotkov, bloka pojavnih oken, onemogočanja programske opreme java script ali podobnega.

15.7 Mago Brands končne stranke obvešča, da so v skladu z najsodobnejšimi in tehnološkimi ukrepi sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe, da bi zagotovili celovitost podatkov o prometu in elektronskih komunikacijah ter tako zmanjšali tveganja a) uničenje ali izgubo, celo naključnih podatkov, b) nepooblaščen dostop ali c) obdelava ni dovoljena ali ni skladna z namenom zbiranja v predpisih o varstvu osebnih podatkov.

15.8 Varnost komunikacij, poslanih prek interneta (vključno z e-pošto), je podvržena številnim dejavnikom, na katere ne moremo vplivati Mago Brands. Mago Brands zato ne more zagotoviti varnosti ali zaupnosti kakršnih koli elektronskih komunikacij in ne more biti odgovoren do končnega kupca za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo lahko končni odjemalec utrpi zaradi prenosa takšnih sporočil.

15.9 Končni odjemalec se z dostopom do spletnega mesta zaveže, da bo preveril, ali je njegov računalnik opremljen z napravami, primernimi za namene iz odstavka 4, in zlasti občasno posodobljenimi protivirusnimi sistemi. Končni kupec se prav tako zaveže, da bo preveril, ali je njegov sistem opremljen z ustreznimi ukrepi in ga v skladu z najboljšim znanjem tehnike redno posodablja za varnost prenosa podatkov v omrežju.

16. Končne določbe

Pogoji so dejansko sestavni del Splošnih pogojev.

Če druga stranka iz te pogodbe ali pravice ne izkoristi pravnega sredstva, v prihodnosti ne pomeni odpovedi takemu pravnemu sredstvu ali pravici.

Morebitne spremembe ali dopolnitve morajo biti v pisni obliki pod ničnostno kaznijo.

Splošne pogoje in pogodbe o nakupu in prodaji izdelkov v skladu z njimi ureja slovenska zakonodaja.

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji

A) Spodaj navedeni splošni pogoji prodaje in uporabe spletnega mesta urejajajo vso spletno prodajo izdelkov s strani Magobrands, s sedežem v Ljubljani, Mod-invest d.o.o., Majaronova ulica 14, email: info@www.magobrands.com, prek svoje IT platforme, ki je dostopna prek domene https://www.magobrands.com in vse prihodnje mobilne aplikacije.

B) Splošni pogoji se lahko spremenijo in datum objave le-teh na spletnem mestu je enak datumu začetka veljavnosti.

C) Splošni pogoji spletne trgovine “Magobrands” so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Spletna trgovina “Magobrands” je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

D) Uporaba spletnega mesta in prenos naročila sta dovoljena le osebam, ki:

 1. so z zastavico v ustreznem polju na spletnem mestu prebrali in sprejeli pogoje informacij o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu zaradi kratkosti “Pravilnik o zasebnosti”);
 2. so prebrali in sprejeli Splošne pogoje z zastavico ustreznega okenca na spletnem mestu;
 3. so so fizične osebe, ki v zvezi z nakupom izdelkov delujejo za namene, ki niso povezani z izvajano podjetniško, trgovsko, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
 4. so odrasli,
 5. imajo stalno prebivališče ali začasno prebivališče in zahtevajo dostavo izdelkov v Evropi.

 1. Področje uporabe

1.1 Splošni pogoji urejajo vso prodajo na daljavo, ki jo izvaja Mago Brands v korist uporabnika izdelkov, ki so navedeni in ponujeni za prodajo na spletnem mestu. Enotna prodajna pogodba se konča le v elektronski obliki, z dostopom do uporabnika na spletnem mestu, s sprejemom slednjega, s potrditvijo pogodbenih pogojev v Mago Brands in realizacijo naročila po postopku, ki ga je spletna stran sprejela od Mago Brands.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe se uporabnik zaveda in brezpogojno sprejema, da so njegove pogajalske izjave, sprejetje Splošnih pogojev in sklenitev pogodbe veljavno v elektronski obliki dokončna (kot je na primer plačilo in prevzemanje izdelkov s strani uporabnika).

1.2 Uporabnik se zavezuje, da bo pred nadaljevanjem potrditve svojega naročila preučil Splošne pogoje in politiko zasebnosti ter z zgoraj navedenim izjavil, da jih v celoti sprejema, da jih je dobro razumel.

1.3. Uporabnik ima možnost in priporočljivo je, da to stori, da prenese in arhivira Splošne pogoje z dostopom do določenega odseka spletnega mesta “Splošni pogoji” in tudi prek povezave, ki je navedena v potrditvi naročila Mago Brands.

1.4 Veljavni splošni pogoji so tisti, ki veljajo na dan oddaje naročial iz člena 3 spodaj.

 2. Predpogodbene informacije in sklenitev pogodbe

2.1 Uporabnik pred sklenitvijo kupne pogodbe preuči značilnosti Izdelkov, ki so prikazane na posameznih listih izdelkov ob izbiri s strani uporabnika. Mago Brands se zavezuje, da bo na najboljši možen način opisal in predstavil izdelke, prodane na spletnem mestu. Opis izdelka je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Kljub temu se lahko prikažejo nekatere napake, netočnosti ali majhne razlike med spletnim mestom in dejanskim izdelkom. Poleg tega fotografije izdelkov, predstavljenih na spletnem mestu, ne predstavljajo pogodbenega elementa, saj so le reprezentativne.

2.2 Uporabnik z naročilom izjavi, da je prejel prek spletnega mesta, pred sklenitvijo kupne pogodbe in pred potrditvijo naročila z “obveznostjo plačila” naslednje podatke o:
– identiteti in kontaktu Mago Brands;
– skupna cena izdelkov, vključno z davki, po potrebi s podrobnostmi o stroških pošiljanja in vseh drugih stroških;
– plačilna obveznost in načini plačila;
– obdobje, v katerem Mago Brands se zavezuje, da bo blago dostavil;

– pogoje in postopke za uveljavljanje pravice do odstopa (člen 7 teh pogojev), kot tudi odstopni obrazec.
– informacije, da mora uporabnik kriti stroške vračila blaga v primeru odstopa;
– obstoj pravnega jamstva skladnosti za kupljeno blago;

2.3 Uporabnik se lahko kadar koli in v vsakem primeru pred sklenitvijo pogodbe seznani s podatki, ki se nanašajo na identiteto Mago Brands, informacije:

Mago Brands

Sedež podjetja:

MOD-INVEST d.o.o.
MAJARONOVA ULICA 14
1000 – LJUBLJANA
Slovenia

davčna številka: 88765008

matična številka: 8320748000

E-mail: info@www.magobrands.com

2.4 V skladu s pravili za elektronsko poslovanje, Mago Brands obvesti uporabnika, da:

a. mora uporabnik za nakup Izdelkov izpolniti vse dele in naročilnico poslati v elektronski obliki, po navodilih na spletnem mestu. Uporabnik mora izbrani izdelek dodati v »Košarico«, potem ko je prebral Splošne pogoje in Pravilnik o zasebnosti in potrdil njihovo sprejemanje s klikom, mora vnesti podatke o pošiljanju, pa tudi e-poštni naslov, telefonsko številko ter izberati želeni način plačila in potrditi naročilo;
b. preden bo nadaljeval s prenosom obrazca za naročilo, bo uporabnik lahko pregledal in odpravil morebitne napake pri vnosu podatkov, pri čemer bo občasno sledil navodilom, navedenim na spletnem mestu.
c. ko je naročilnica poslana in jo Mago Brands sprejme in registrira, Mago Brands uporabniku na navedeni e-poštni naslov, pošlje e-poštno sporočilo, ki potrjuje naročilo s priloženimi Splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, katere podatki so v prejšnjem členu. 3.2., Podatki o značilnostih kupljenega izdelka, podrobna navedba cene, uporabljena plačilna sredstva, stroški pošiljanja in morebitni dodatni stroški, pa tudi navedba storitve pomoči, če je predvidena. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s pošiljateljem Mago Brands uporabniku prej omenjenega e-poštnega sporočila o potrditvi naročila. Priporočljivo je, da prejeto e-pošto in njegove priloge hranite kot dokazilo o nakupu;
d. naročilo bo vloženo v Mago Brands baze podatkov za čas, potreben za obdelavo naročila in vsekakor po zakonu.

3. Pogoji prodaje

3.1 Ponudbe, objavljene na spletnem mestu, so na voljo v omejenem času in z omejenimi količinami izdelkov.

3.2 Vse cene, navedene na spletnem mestu, so izražene v evrih (€) in ne vključujejo DDV. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1. Prav tako so stroški dostave (na naslovu) v njih izrecno navedeni. Ta znesek bo ločeno prikazan na naročilnici pred oddajo in na elektronskem sporočilu za potrditev naročila.

3.3 Cena Izdelkov se lahko spremeni brez predhodnega obvestila, pod pogojem, da bo cena, ki se zaračuna Uporabniku, tista, ki je objavljena na listu izdelkov v trenutku, ko je bilo naročilo poslano.

3.4 Izdelke je mogoče prodati po znižanih cenah. Odstotek popustov, naveden na seznamu izdelkov, se izračuna glede na ceno izdelka, ki se običajno izvaja v javnosti, kot jo navaja proizvajalec ali ki izhaja iz tržnih raziskav. V vsakem primeru je zgoraj navedena referenčna cena le pokazatelj vrednosti izdelka, v nekaterih podjetjih pa je dejanska cena lahko drugačna.

3.5 Izdelki bodo ostali last Mago Brands do plačila kupnine in stroškov s strani uporabnika.

 3.6 Mago Brands bo naročilo obdelalo šele po prejemu potrditve pooblastila za plačilo celotnega zapadlega zneska, ki ga sestavljajo kupnina, stroški pošiljanja in morebitni dodatni stroški, kot je navedeno v naročilnici.

3.7 Mago Brands si pridržuje pravico, da zavrne naročila uporabnikov, ki ne dajejo zadostnih jamstev za plačilno sposobnost ali s katerimi se rešujejo nerešeni spori.

 1. 4. Razpoložljivost

4.1 Izdelki, ponujeni na spletnem mestu, so po številu omejeni in jih lahko zmanjka. Zato se lahko zgodi, da naročeni izdelek ni več na voljo niti po tem, ko je poslano potrdilo o potrditvi naročila Mago Brands. V primeru nerazpoložljivosti naročenega izdelka bo uporabnik nemudoma obveščen po elektronski pošti in bo naročilo preklicano. Mago Brands se zavezuje, da bo po naročilu uporabnika naročen izdelek nadomestil z novo dobavo ali povrnil znesek, ki ga je uporabnik plačal v roku 14 (štirinajstih) dni od naročila. Znesek vračila bo sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga uporablja Uporabnik, razen če se stranki dogovorita drugače.

4.2 Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu nadomestila, ki so odvisne od načina plačila, ki ga uporabnik uporablja Mago Brands banka sama ali registrirana banka.

5. Dostava

5.1 Dostava se izvaja samo v Evropi na poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel v naročilu, medtem ko so ozemlja Campione d’Italia, Livigno, San Marino in Città del Vaticano izrecno izključena. Razume se, da se naslov, ki ga je uporabnik navedel v naročilu, šteje za naslov za dostavo in da ga po dokončanju postopka nakupa nikakor ni mogoče spremeniti. Uporabnik je izključno odgovoren za naslov, ki je naveden za pošiljanje. Da bi se izognili goljufijam, si prevoznik, zadolžen za dostavo, pridržuje pravico do preverjanja identitete Uporabnika s preverjanjem osebnega dokumenta, ki dokazuje sovpadanje podatkov o naročilu in plačilu. Za isti namen mora uporabnik priskrbeti telefonsko številko – po možnosti mobilno, ki se lahko uporablja med transakcijo ali pošiljko, ter navedbo imena na interfonu ali zvoncu na naslovu za dostavo.

5.2 Časi dostave so tisti, ki so navedeni v postopku nakupa. V primeru, da je določen datum dobave izpuščen, bo to trajalo najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od potrditve naročila s strani Mago Brands.

 5.3 Po dostavi Izdelkov imenovanemu prevozniku bo uporabniku poslano elektronsko sporočilo, ki potrjuje pošiljko in vsebuje, kjer je to mogoče, sledilno kodo, s katero lahko preveri stanje pošiljke na spletnem mestu prevoznika. Dobave bodo opravljene od ponedeljka do petka, med običajnimi urami, razen praznikov.

5.4 Dostava se šteje za zaključeno, ko je izdelek na voljo uporabniku na naslovu, navedenem v naročilu. Brez dostave na tla.

5.5 V primeru omejitev dostave zaradi višje sile, Mago Brands nikakor ne more biti odgovoren.

5.6 V primeru, da izdelek ni dostavljen ali je dobavljen pozno, lahko uporabnik nanjo vloži pritožbo Mago Brands po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@www.magobrands.com, navedbo številke in datuma naročila, kot je navedeno v elektronskem sporočilu o potrditvi naročila, poleg podatkov na računu, kjer je bil izdan. Mago Brands bo preučil pritožbo in o rezultatu sporočil Uporabniku v najkrajšem možnem času in vsekakor v 30 (tridesetih) dneh od datuma, ko je bila pritožba vložena. Če se izkaže, da je neizvedba ali zamuda pripisana Mago Brands:

 1.  v primeru ne-dostavljanja, Mago Brands bo povrnil zneske, ki jih je plačal uporabnik, čim prej in v vsakem primeru v 30 (tridesetih) dneh od datuma vložitve zahtevka. Znesek povračila bo sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga uporablja Uporabnik, razen če se stranki dogovorita drugače, ali z vavčerjem. Vendar se razume Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu povračila, ki so odvisne od sistema upravljanja plačilnega načina, ki ga uporablja uporabnik, s strani Mago Brands banka sama ali banka uporabnika. Možnost uporabnika, da se drži trenutnih komercialnih ponudb, ostane nespremenjena;
 2. v primeru dobave z zamudo več kot 30 (trideset) dni v primerjavi s posebnim rokom dobave, navedenim na spletnem mestu, ali če tega ni, glede na največji rok 30 (trideset) dni od roka, ki sledi odpošiljanje naročila. Če uporabnik še vedno želi ohraniti kupljene izdelke, Mago Brands bo povrnil vse zneske, ki jih je uporabnik plačal za stroške pošiljanja, čim prej in v vsakem primeru v roku 30 (trideset) dni od datuma predložitve reklamacije. Če pa uporabnik ne želi obdržati izdelkov, se uporabi prejšnji odstavek.                                                    

6. Odstop od pogodbe

6.1 Uporabnik, ki je preko spletnega mesta kupil Izdelke, ima pravico v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov odstopiti od pogodbe, sklenjene s Mago Brands, brez kazni in brez navedbe razloga, v 14 (štirinajstih) dneh od datuma, ko je uporabnik prejel blago. Za uveljavitev pravice do odstopa mora uporabnik obvestiti Mago Brands o njegovi odločitvi, da odstopi od pogodbe. Uporabnik oziroma kupec mora izjavo poslati po elektronski pošti na info@www.magobrands.com ali izpolniti obrazec na strani “Vračilo blaga”. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

V izjavi o odstopu od pogodbe mora uporabnik navesti podatke o naročilu. To so številka računa, številka naročila, ki je navedena v elektronskem sporočilu o potrditvi naročila in datum naročila. Uporabnik mora blago vrniti v Mago Brands na naslov: Mod-invest d.o.o., Majaronova ulica 14, 1000 Ljubljana, z uporabo prevoznika po lastni izbiri in na lastne stroške, v vsakem primeru v 14 (štirinajstih) dneh od datuma sporočila o odstopu. Uporabnik mora poslati blago z vso dodatno opremo. Izdelke je treba poslati po navodilih, ki jih prejmete na Vaš e-poštni naslov, kjer prejmete identifikacijsko številko za vrnitev.

Rok je izpolnjen, če Uporabnik izdelek pošlje nazaj pred potekom 14 (štirinajstih) dni od datuma sporočila o odstopu. Za vse informacije kontaktirajteMago Brands po e-pošti na e-poštni naslov: info@www.magobrands.com.

6.2 Bistvena celovitost izdelkov, ki jih je treba vrniti, je nujen pogoj za uveljavljanje pravice do odstopa. Izdelki ne smejo biti poškodovani in / ali spremenjeni. Uporabnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z izdelki, razen tistega, ki je potreben za določitev narave, značilnosti in delovanja le-teh. V ta namen je potrebno izdelke vrniti ustrezno pakirane v originalni embalaži.

6.3 Za uveljavljanje pravice do odstopa ni potrebno, da se blago, ki ga je treba vrniti, zavaruje pred krajo in naključno škodo s prevozom. Ker pa tveganje, povezano z vrnitvijo blaga, vpliva na kupca, Mago Brands poziva kupca, ki namerava uveljaviti pravico do odstopa, in na lastne stroške zavarovati pošiljko za vrednost, navedeno v potrditvi naročila v elektronski pošti.

6.4 Brez poseganja v točke 6.1, 6.2, 6.3 zgoraj, Mago Brands bo povrnil znesek, ki ga je plačal Uporabnik za blago v najkrajšem možnem času ter vsekakor v 28 (osemindvajsetih) dneh od datuma, ko je Mago Brands prejel vrnejen izdelke. Znesek vračila bo po presoji Uporabniku sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga je izvedel Uporabnik ali z bonom. Razume se, da Mago Brands zavrača vsako odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu povračila, ki so odvisne od načina plačila, ki ga uporabnik uporablja Mago Brands banka sama ali registrirana banka.

6.5 Pravica do odstopa od pogodbe je izključena, če se prodaja nanaša na izdelke, ki jih po svoji naravi ni mogoče vrniti ali se lahko hitro pokvarijo ali prenehajo veljati.

7. Plačilo

7.1 Plačilo izdelkov, kupljenih na spletnem mestu, poteka preko PayPal in kreditnih kartic. Plačilo s PayPal-om ali plačilo s kreditnimi karticami preko PayPal spletnega sistema, omogoča varno plačevanje s kreditnimi karticami. Kupcu za uporabo kreditnih kartic ni potrebno ustvariti svoj PayPal uporabniški račun. Plačilni sistem PayPal velja za enega najbolj varnih plačilnih sistemov na svetu. Mago Brands sprejema kreditne kartice Mastercard, Visa, America Express, Discover, Diners, JCB in Maestro (če plačnikova plačilna kartica Maestro to omogoča).

7.2 Za večjo varnost imajo dostop do plačilnih podatkov samo ponudniki plačilnih storitev. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku podjetja Magobrands, tako da je vaša varnost 100% zagotovljena.  Za upravljanje občutljivih podatkov skrbijo subjekti, ki se ukvarjajo s plačilnimi storitvami in Mago Brands nima možnosti vedeti ali shraniti podatkov.

7.3 Strošek bo zaračunan šele po sklenitvi pogodbe in po (a) preverjanju podatkov o kreditni kartici, ki jih uporabnik uporablja za plačilo, in bo družba za izdajanje kreditnih kartic, ki jo uporablja uporabnik, izdala dovoljenje za bremenitev.

7.4 Prodaja Mago Brands niso predmet obveznosti izdaje računa niti obveznosti overitve z izdajo potrdila ali potrdila. Uporabnik bo prejel elektronsko sporočilo, ki potrjuje povzetek vrstnega reda istega. Če uporabnik zahteva izdajo računa, ga mora isto navesti in sporočiti podatke za glavo, kadar je to potrebno v postopku nakupa. Povzetek – ali, kadar je to potrebno v postopku nakupa, račun – vsakega nakupa bo na voljo v razdelku »Vaš račun – Vaša naročila«. Razume se, da zahteva za izdajo računa med postopkom nakupa določenega izdelka ne vključuje samodejne izdaje računa za nadaljnje nakupe.

7.5 V primeru neplačila Mago Brands bo bremenil stroške, povezane z upravljanjem neporavnanih plačil za uporabnika, in bo zavrnil relativno naročilo s sporočilom po elektronski pošti.

8. Jamstva in neskladnosti izdelkov

8.1 Opis izdelkov, ki se ponujajo na spletnem mestu, je pripravil Mago Brands uporabniku ponuditi največjo možno količino informacij za oceno izdelka na podlagi tega, kar so dobavitelji na lastno odgovornost sporočili Mago Brands. Slike in barve izdelkov, objavljenih na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od dejanskih zaradi lokalnih nastavitev sistemov in / ali orodij, ki se uporabljajo za njihovo vizualizacijo. Mago Brands ne odgovarja za neskladje med naročenim izdelkom in opisom izdelka, ki je prisoten na spletnem mestu, v primeru, da neusklajenost izhaja iz napak v opisu, ki ga je mogoče pripisati dobavitelju in katerih Mago Brands ni bil in se ni mogel zavedati uporabe običajne skrbnosti. Opis izdelkov je v slovenskem ali angleškem jeziku.

8.2 Za vse izdelke, prodane na spletnem mestu, velja zakonsko jamstvo skladnosti, ki ga predvidevajo izdelki. Garancija velja za vse nakupe na spletnem mestu. Podrobno:

 1. v primeru, da uporabnik meni, da je eden ali več izdelkov okvarjen, se mora čimhitreje, vendar ne dlje od roka 14 dni od odkritja napake obrniti na Službo za stranke po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@www.magobrands.com ter podrobno poročati o težavi. V tem primeru mora uporabnik na svoje stroške poskrbeti za vrnitev ponovno zaprtega izdelka in njegovih dodatkov Mago Brands v 5 (petih) dneh po uradnem obvestilu. Če Mago Brands ugotovi obstoj napake, ki ji je pripisana, v razumnem roku od prejema pritožbe uporabnika bo zagotovil izvedbo zamenjave ali popravila okvarjenega izdelka ali, če ga uporabnik sprejme, izdal bon za popust v višini 100% vrednosti Izdelka, ki ga mora uporabiti za nakup drugega izdelka, ki je na voljo na spletnem mestu.

8.3 Izdelki, kakor koli spremenjeni s strani uporabnika, so izključeni iz pravnega jamstva. Kakršne koli napake zaradi naključnega ali odgovornosti uporabnika so prav tako izključene iz področja uporabe Pravnega jamstva.

8.4 Običajne garancije v zvezi s prodanimi izdelki so garancije, ki jih daje neposredno proizvajalec.

9. Dolžnosti in odgovornosti Mago Brands

9.1 Mago Brands se zavezuje, da bo odpravil vse napake v opisu izdelkov, ki so na voljo na spletnem mestu, v najkrajšem možnem času, začenši z obvestilom o isti. Poročanje o takšnih napakah je možno s kontaktiranjem Mago Brands Služba za stranke na naslovih, navedenih v uvodu.

9.2 Mago Brands ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne uporabe izdelka in / ali ni v skladu z navodili proizvajalca in v primeru škode, ki bi nastala zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile.

9.3 Mago Brands ne bo odgovoren v primeru izgube dobička, izgube prihodkov, dobička, podatkov ali kakršne koli druge posredne in posledične škode kakršne koli narave, ki izhaja iz pogodb ali drugače povezanih s pogodbami, za katere veljajo Splošni pogoji.

9.4 Odgovornost Mago Brands, v nobenem primeru ne more biti višja od skupne vrednosti naročila.

9.5 V nobenem primeru ne sme Mago Brands odgovarjati za kakršno koli neizpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, za katere veljajo Splošni pogoji, če je kršitev posledica nesreče in / ali višje sile, vključno izključno z naravnimi nesrečami, terorističnimi dejanji, napake v omrežju in / ali izpadi omrežja.

10. Prekinitev storitve

10.1 Mago Brands si pridržuje pravico do začasne prekinitve delovanja spletnega mesta za čas, ki je nujno potreben za tehnične posege, potrebne in / ali ustrezne za izboljšanje kakovosti ponujenih storitev.

10.2 Mago Brands lahko kadar koli prekine storitev, če obstajajo utemeljeni razlogi (varnost ali kršitve zaupnosti ali kaj drugega), v tem primeru o tem obvesti uporabnika.

11. Sprememba načinov prodaje in / ali prenehanja prodaje na spletnem mestu

11.1 Mago Brands si pridržuje pravico, da spremeni načine prodaje izdelkov na spletnem mestu in / ali preneha prodajo izdelkov na spletnem mestu.

11.2 Mago Brands nikakor ne more biti odgovoren za uporabnika ali tretje osebe za take spremembe in / ali če izdelki na spletnem mestu prenehajo prodajati.

12.Vsebina spletnega mesta in pravice intelektualne lastnine

12.1 Pravice intelektualne in / ali industrijske lastnine na vsebini spletnega mesta, na primer dela, slike, fotografije, dialogi, glasba, zvoki in videoposnetki, dokumenti, risbe, figure, logotipi in kakršno koli drugo gradivo, v kateri koli obliki, vključno s meniji, spletnimi stranmi, grafiko, barvami, diagrami, orodji, znaki in zasnovo samega spletnega mesta, diagrami, postavitvijo, metodami, postopki, funkcijami in programsko opremo, so izključna last Mago Brands in drugih pogodbenih lastnikov. Razmnoževanje, spreminjanje, podvajanje, kopiranje, distribucija, prodaja ali kako drugače izkoriščanje slik je vsebina spletnega mesta prepovedana, razen če je predhodno pisno dovoljeno s strani Mago Brands. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine spletnega mesta v komercialne in / ali oglaševalske namene.

12.2 Vsi drugi prepoznavni znaki, po katerih se razlikujejo izdelki, prodani na spletnem mestu, so registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in se uporabljajo

by Mago Brands na podlagi licence izključno za razlikovanje, opisovanje in oglaševanje izdelkov za prodajo na spletnem mestu. Vsaka uporaba zgoraj omenjenih neskladnih in nepooblaščenih blagovnih znamk je prepovedana. Nikakor ni dovoljeno, da se na spletnem mestu uporabljajo kakršni koli razpoznavni znaki, da bi nepošteno izkoristili prepoznavni značaj ali ugled le-teh ali na način, ki bi škodoval njim in njihovim lastnikom.

12.3 Uporabnik v nobenem primeru ne sme spreminjati ali prilagajati Spletnega mesta, niti gradiva, ki ga daje na voljo Mago Brands.

13. Kuponi s popusti

13.1 Mago Brands ponuja možnost, da po lastni presoji prejmete kupon za popust. Kupone s popustom lahko razdelijoMago Brands svojim dejanskim ali potencialnim strankam, za promocijske ali komercialne namene, v elektronski ali papirni obliki, neposredno ali prek tretjih partnerjev; Na primer, kuponi za popust se lahko podelijo ob registraciji ali po registraciji in prvem nakupu novega uporabnika, ki ga povabi obstoječi uporabnik. Kuponi s popustom upravičujejo upravičenca do dostopa do popusta, povezanega z njimi, z omejitvami, opisanimi za vsak posamezen kupon za popust.

13.2 Veljavnost in vrednost bona za popust sta določena v času izdaje kupona. V primeru kuponov s popustom, ki jih ponuja Mago Brands za določeno ponudbo teh kuponov ni mogoče uporabiti za druge ponudbe. V vsakem primeru je treba kupone za popust uporabiti do datuma izteka roka, določenega ob izdaji.

13.3 Kuponi s popustom niso prenosljivi. Kuponi za popust se ne morejo pretvoriti v gotovino ali nanje obračunati obresti.

13.4 Kuponov s popustom ni mogoče uporabiti za plačilo stroškov pošiljanja.

13.5 Mago Brands si pridržuje pravico, da za naročila z zneskom, manjšim od najnižjega zneska, določenega ob izdaji kupona za popust, ne bo sprejela bonov za popust.

13.6 V primeru, da znesek kupona za popust presega znesek nakupa,Mago Brands ne bo povrnil niti vrnil uporabnika preostalega zneska.

13.7 V primeru, da naročnikovo naročilo presega vrednost kupona za popust, lahko razliko v znesku uporabnik plača z običajnimi plačilnimi sredstvi iz 8. člena zgoraj.

13.8 Mago Brands si pridržuje pravico do sprejema samo enega bona na naročilo.

13.9 V primeru vračila po uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe v skladu s čl. 7, kuponi za popust ne bodo vračani.

14. Obdelava osebnih podatkov

„Obvestilo o zasebnosti“, pripravljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) je treba šteti za sestavni del splošnih pogojev. Za informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih je stranka posredovala ob registraciji na spletnem mestu ali pozneje, tudi ko dostopate do rezerviranega območja spletnega mesta, glejte razdelek o politiki zasebnosti, ki je na spletnem mestu.

15. Pogoji uporabe spletnega mesta

15.1. Mago Brands je ekskluzivni lastnik spletnega mesta in vse njegove vsebine, kot celote in razdeljene, vključno z, vendar ne omejeno na, dokumentacijo, slikami, fotografijami, risbami, logotipi, liki, figurami, glasbo in zvoki, programsko opremo, metodami, postopki , kode, pisna vsebina, spletne strani, vključno z meniji in gumbi. Gradivo, ki je na spletnem mestu, je zaščiteno s pravili o avtorskih pravicah, pravicah industrijske lastnine, zbirkah podatkov in pravili o nelojalni konkurenci.

15.2. Mago Brands je tudi uradni imetnik logotipa in registrirane blagovne znamke.

15.3 Izrecno je prepovedano reproducirati, spreminjati, prenašati, objavljati, distribuirati tretjim osebam za kakršne koli namene in v kakršni koli obliki, brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja Mago Brands, spletnega mesta in njegove vsebine, tako v celoti kot delno.

15.4 Z dostopom do spletnega mesta končni uporabniki izrecno sprejmejo, da se zakoni in predpisi slovenske države uporabljajo za vsa vprašanja, ki se nanašajo na uporabo spletnega mesta. Mago Brands ne zagotavlja, da je vsebina tega spletnega mesta v skladu z zakonodajo drugih držav. Končne stranke, ki se bodo odločile za dostop do spletnega mesta iz tujih držav, bodo zato morale preverjati, ali je vsebina spletnega mesta v njihovi državi zakonita in bodo izključno odgovorne za spoštovanje lokalnih zakonov.

15.5 Mago Brands je v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami sprejel vse potrebne in razumne varnostne ukrepe, da bi zagotovil točnost informacij, objavljenih na spletnem mestu. V vsakem primeru Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli tipografske napake in / ali tehnične napake, netočnosti ali netočnosti, ki so lahko na spletnem mestu in v zvezi s katerimi se po uradnem obvestilu pričakuje kakršen koli popravek.

15.6 Mago Brands si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto in zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitve ali okvare spletnega mesta zaradi tehničnih vzrokov ali povezane s težavami brskalnika končne stranke (vključno z, vendar ne omejeno na), deaktiviranje tako imenovanih piškotkov, bloka pojavnih oken, onemogočanja programske opreme java script ali podobnega.

15.7 Mago Brands končne stranke obvešča, da so v skladu z najsodobnejšimi in tehnološkimi ukrepi sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe, da bi zagotovili celovitost podatkov o prometu in elektronskih komunikacijah ter tako zmanjšali tveganja a) uničenje ali izgubo, celo naključnih podatkov, b) nepooblaščen dostop ali c) obdelava ni dovoljena ali ni skladna z namenom zbiranja v predpisih o varstvu osebnih podatkov.

15.8 Varnost komunikacij, poslanih prek interneta (vključno z e-pošto), je podvržena številnim dejavnikom, na katere ne moremo vplivati Mago Brands. Mago Brands zato ne more zagotoviti varnosti ali zaupnosti kakršnih koli elektronskih komunikacij in ne more biti odgovoren do končnega kupca za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo lahko končni odjemalec utrpi zaradi prenosa takšnih sporočil.

15.9 Končni odjemalec se z dostopom do spletnega mesta zaveže, da bo preveril, ali je njegov računalnik opremljen z napravami, primernimi za namene iz odstavka 4, in zlasti občasno posodobljenimi protivirusnimi sistemi. Končni kupec se prav tako zaveže, da bo preveril, ali je njegov sistem opremljen z ustreznimi ukrepi in ga v skladu z najboljšim znanjem tehnike redno posodablja za varnost prenosa podatkov v omrežju.

16. Končne določbe

Pogoji so dejansko sestavni del Splošnih pogojev.

Če druga stranka iz te pogodbe ali pravice ne izkoristi pravnega sredstva, v prihodnosti ne pomeni odpovedi takemu pravnemu sredstvu ali pravici.

Morebitne spremembe ali dopolnitve morajo biti v pisni obliki pod ničnostno kaznijo.

Splošne pogoje in pogodbe o nakupu in prodaji izdelkov v skladu z njimi ureja slovenska zakonodaja.

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji

A) Spodaj navedeni splošni pogoji prodaje in uporabe spletnega mesta urejajajo vso spletno prodajo izdelkov s strani Magobrands, s sedežem v Ljubljani, Mod-invest d.o.o., Majaronova ulica 14, email: info@www.magobrands.com, prek svoje IT platforme, ki je dostopna prek domene https://www.magobrands.com in vse prihodnje mobilne aplikacije.

B) Splošni pogoji se lahko spremenijo in datum objave le-teh na spletnem mestu je enak datumu začetka veljavnosti.

C) Splošni pogoji spletne trgovine “Magobrands” so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Spletna trgovina “Magobrands” je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

D) Uporaba spletnega mesta in prenos naročila sta dovoljena le osebam, ki:

 1. so z zastavico v ustreznem polju na spletnem mestu prebrali in sprejeli pogoje informacij o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu zaradi kratkosti “Pravilnik o zasebnosti”);
 2. so prebrali in sprejeli Splošne pogoje z zastavico ustreznega okenca na spletnem mestu;
 3. so so fizične osebe, ki v zvezi z nakupom izdelkov delujejo za namene, ki niso povezani z izvajano podjetniško, trgovsko, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
 4. so odrasli,
 5. imajo stalno prebivališče ali začasno prebivališče in zahtevajo dostavo izdelkov v Evropi.

 1. Področje uporabe

1.1 Splošni pogoji urejajo vso prodajo na daljavo, ki jo izvaja Mago Brands v korist uporabnika izdelkov, ki so navedeni in ponujeni za prodajo na spletnem mestu. Enotna prodajna pogodba se konča le v elektronski obliki, z dostopom do uporabnika na spletnem mestu, s sprejemom slednjega, s potrditvijo pogodbenih pogojev v Mago Brands in realizacijo naročila po postopku, ki ga je spletna stran sprejela od Mago Brands.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe se uporabnik zaveda in brezpogojno sprejema, da so njegove pogajalske izjave, sprejetje Splošnih pogojev in sklenitev pogodbe veljavno v elektronski obliki dokončna (kot je na primer plačilo in prevzemanje izdelkov s strani uporabnika).

1.2 Uporabnik se zavezuje, da bo pred nadaljevanjem potrditve svojega naročila preučil Splošne pogoje in politiko zasebnosti ter z zgoraj navedenim izjavil, da jih v celoti sprejema, da jih je dobro razumel.

1.3. Uporabnik ima možnost in priporočljivo je, da to stori, da prenese in arhivira Splošne pogoje z dostopom do določenega odseka spletnega mesta “Splošni pogoji” in tudi prek povezave, ki je navedena v potrditvi naročila Mago Brands.

1.4 Veljavni splošni pogoji so tisti, ki veljajo na dan oddaje naročial iz člena 3 spodaj.

 2. Predpogodbene informacije in sklenitev pogodbe

2.1 Uporabnik pred sklenitvijo kupne pogodbe preuči značilnosti Izdelkov, ki so prikazane na posameznih listih izdelkov ob izbiri s strani uporabnika. Mago Brands se zavezuje, da bo na najboljši možen način opisal in predstavil izdelke, prodane na spletnem mestu. Opis izdelka je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Kljub temu se lahko prikažejo nekatere napake, netočnosti ali majhne razlike med spletnim mestom in dejanskim izdelkom. Poleg tega fotografije izdelkov, predstavljenih na spletnem mestu, ne predstavljajo pogodbenega elementa, saj so le reprezentativne.

2.2 Uporabnik z naročilom izjavi, da je prejel prek spletnega mesta, pred sklenitvijo kupne pogodbe in pred potrditvijo naročila z “obveznostjo plačila” naslednje podatke o:
– identiteti in kontaktu Mago Brands;
– skupna cena izdelkov, vključno z davki, po potrebi s podrobnostmi o stroških pošiljanja in vseh drugih stroških;
– plačilna obveznost in načini plačila;
– obdobje, v katerem Mago Brands se zavezuje, da bo blago dostavil;

– pogoje in postopke za uveljavljanje pravice do odstopa (člen 7 teh pogojev), kot tudi odstopni obrazec.
– informacije, da mora uporabnik kriti stroške vračila blaga v primeru odstopa;
– obstoj pravnega jamstva skladnosti za kupljeno blago;

2.3 Uporabnik se lahko kadar koli in v vsakem primeru pred sklenitvijo pogodbe seznani s podatki, ki se nanašajo na identiteto Mago Brands, informacije:

Mago Brands

Sedež podjetja:

MOD-INVEST d.o.o.
MAJARONOVA ULICA 14
1000 – LJUBLJANA
Slovenia

davčna številka: 88765008

matična številka: 8320748000

E-mail: info@www.magobrands.com

2.4 V skladu s pravili za elektronsko poslovanje, Mago Brands obvesti uporabnika, da:

a. mora uporabnik za nakup Izdelkov izpolniti vse dele in naročilnico poslati v elektronski obliki, po navodilih na spletnem mestu. Uporabnik mora izbrani izdelek dodati v »Košarico«, potem ko je prebral Splošne pogoje in Pravilnik o zasebnosti in potrdil njihovo sprejemanje s klikom, mora vnesti podatke o pošiljanju, pa tudi e-poštni naslov, telefonsko številko ter izberati želeni način plačila in potrditi naročilo;
b. preden bo nadaljeval s prenosom obrazca za naročilo, bo uporabnik lahko pregledal in odpravil morebitne napake pri vnosu podatkov, pri čemer bo občasno sledil navodilom, navedenim na spletnem mestu.
c. ko je naročilnica poslana in jo Mago Brands sprejme in registrira, Mago Brands uporabniku na navedeni e-poštni naslov, pošlje e-poštno sporočilo, ki potrjuje naročilo s priloženimi Splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, katere podatki so v prejšnjem členu. 3.2., Podatki o značilnostih kupljenega izdelka, podrobna navedba cene, uporabljena plačilna sredstva, stroški pošiljanja in morebitni dodatni stroški, pa tudi navedba storitve pomoči, če je predvidena. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s pošiljateljem Mago Brands uporabniku prej omenjenega e-poštnega sporočila o potrditvi naročila. Priporočljivo je, da prejeto e-pošto in njegove priloge hranite kot dokazilo o nakupu;
d. naročilo bo vloženo v Mago Brands baze podatkov za čas, potreben za obdelavo naročila in vsekakor po zakonu.

3. Pogoji prodaje

3.1 Ponudbe, objavljene na spletnem mestu, so na voljo v omejenem času in z omejenimi količinami izdelkov.

3.2 Vse cene, navedene na spletnem mestu, so izražene v evrih (€) in ne vključujejo DDV. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1. Prav tako so stroški dostave (na naslovu) v njih izrecno navedeni. Ta znesek bo ločeno prikazan na naročilnici pred oddajo in na elektronskem sporočilu za potrditev naročila.

3.3 Cena Izdelkov se lahko spremeni brez predhodnega obvestila, pod pogojem, da bo cena, ki se zaračuna Uporabniku, tista, ki je objavljena na listu izdelkov v trenutku, ko je bilo naročilo poslano.

3.4 Izdelke je mogoče prodati po znižanih cenah. Odstotek popustov, naveden na seznamu izdelkov, se izračuna glede na ceno izdelka, ki se običajno izvaja v javnosti, kot jo navaja proizvajalec ali ki izhaja iz tržnih raziskav. V vsakem primeru je zgoraj navedena referenčna cena le pokazatelj vrednosti izdelka, v nekaterih podjetjih pa je dejanska cena lahko drugačna.

3.5 Izdelki bodo ostali last Mago Brands do plačila kupnine in stroškov s strani uporabnika.

 3.6 Mago Brands bo naročilo obdelalo šele po prejemu potrditve pooblastila za plačilo celotnega zapadlega zneska, ki ga sestavljajo kupnina, stroški pošiljanja in morebitni dodatni stroški, kot je navedeno v naročilnici.

3.7 Mago Brands si pridržuje pravico, da zavrne naročila uporabnikov, ki ne dajejo zadostnih jamstev za plačilno sposobnost ali s katerimi se rešujejo nerešeni spori.

 1. 4. Razpoložljivost

4.1 Izdelki, ponujeni na spletnem mestu, so po številu omejeni in jih lahko zmanjka. Zato se lahko zgodi, da naročeni izdelek ni več na voljo niti po tem, ko je poslano potrdilo o potrditvi naročila Mago Brands. V primeru nerazpoložljivosti naročenega izdelka bo uporabnik nemudoma obveščen po elektronski pošti in bo naročilo preklicano. Mago Brands se zavezuje, da bo po naročilu uporabnika naročen izdelek nadomestil z novo dobavo ali povrnil znesek, ki ga je uporabnik plačal v roku 14 (štirinajstih) dni od naročila. Znesek vračila bo sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga uporablja Uporabnik, razen če se stranki dogovorita drugače.

4.2 Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu nadomestila, ki so odvisne od načina plačila, ki ga uporabnik uporablja Mago Brands banka sama ali registrirana banka.

5. Dostava

5.1 Dostava se izvaja samo v Evropi na poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel v naročilu, medtem ko so ozemlja Campione d’Italia, Livigno, San Marino in Città del Vaticano izrecno izključena. Razume se, da se naslov, ki ga je uporabnik navedel v naročilu, šteje za naslov za dostavo in da ga po dokončanju postopka nakupa nikakor ni mogoče spremeniti. Uporabnik je izključno odgovoren za naslov, ki je naveden za pošiljanje. Da bi se izognili goljufijam, si prevoznik, zadolžen za dostavo, pridržuje pravico do preverjanja identitete Uporabnika s preverjanjem osebnega dokumenta, ki dokazuje sovpadanje podatkov o naročilu in plačilu. Za isti namen mora uporabnik priskrbeti telefonsko številko – po možnosti mobilno, ki se lahko uporablja med transakcijo ali pošiljko, ter navedbo imena na interfonu ali zvoncu na naslovu za dostavo.

5.2 Časi dostave so tisti, ki so navedeni v postopku nakupa. V primeru, da je določen datum dobave izpuščen, bo to trajalo najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od potrditve naročila s strani Mago Brands.

 5.3 Po dostavi Izdelkov imenovanemu prevozniku bo uporabniku poslano elektronsko sporočilo, ki potrjuje pošiljko in vsebuje, kjer je to mogoče, sledilno kodo, s katero lahko preveri stanje pošiljke na spletnem mestu prevoznika. Dobave bodo opravljene od ponedeljka do petka, med običajnimi urami, razen praznikov.

5.4 Dostava se šteje za zaključeno, ko je izdelek na voljo uporabniku na naslovu, navedenem v naročilu. Brez dostave na tla.

5.5 V primeru omejitev dostave zaradi višje sile, Mago Brands nikakor ne more biti odgovoren.

5.6 V primeru, da izdelek ni dostavljen ali je dobavljen pozno, lahko uporabnik nanjo vloži pritožbo Mago Brands po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@www.magobrands.com, navedbo številke in datuma naročila, kot je navedeno v elektronskem sporočilu o potrditvi naročila, poleg podatkov na računu, kjer je bil izdan. Mago Brands bo preučil pritožbo in o rezultatu sporočil Uporabniku v najkrajšem možnem času in vsekakor v 30 (tridesetih) dneh od datuma, ko je bila pritožba vložena. Če se izkaže, da je neizvedba ali zamuda pripisana Mago Brands:

 1.  v primeru ne-dostavljanja, Mago Brands bo povrnil zneske, ki jih je plačal uporabnik, čim prej in v vsakem primeru v 30 (tridesetih) dneh od datuma vložitve zahtevka. Znesek povračila bo sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga uporablja Uporabnik, razen če se stranki dogovorita drugače, ali z vavčerjem. Vendar se razume Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu povračila, ki so odvisne od sistema upravljanja plačilnega načina, ki ga uporablja uporabnik, s strani Mago Brands banka sama ali banka uporabnika. Možnost uporabnika, da se drži trenutnih komercialnih ponudb, ostane nespremenjena;
 2. v primeru dobave z zamudo več kot 30 (trideset) dni v primerjavi s posebnim rokom dobave, navedenim na spletnem mestu, ali če tega ni, glede na največji rok 30 (trideset) dni od roka, ki sledi odpošiljanje naročila. Če uporabnik še vedno želi ohraniti kupljene izdelke, Mago Brands bo povrnil vse zneske, ki jih je uporabnik plačal za stroške pošiljanja, čim prej in v vsakem primeru v roku 30 (trideset) dni od datuma predložitve reklamacije. Če pa uporabnik ne želi obdržati izdelkov, se uporabi prejšnji odstavek.                                                    

6. Odstop od pogodbe

6.1 Uporabnik, ki je preko spletnega mesta kupil Izdelke, ima pravico v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov odstopiti od pogodbe, sklenjene s Mago Brands, brez kazni in brez navedbe razloga, v 14 (štirinajstih) dneh od datuma, ko je uporabnik prejel blago. Za uveljavitev pravice do odstopa mora uporabnik obvestiti Mago Brands o njegovi odločitvi, da odstopi od pogodbe. Uporabnik oziroma kupec mora izjavo poslati po elektronski pošti na info@www.magobrands.com ali izpolniti obrazec na strani “Vračilo blaga”. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

V izjavi o odstopu od pogodbe mora uporabnik navesti podatke o naročilu. To so številka računa, številka naročila, ki je navedena v elektronskem sporočilu o potrditvi naročila in datum naročila. Uporabnik mora blago vrniti v Mago Brands na naslov: Mod-invest d.o.o., Majaronova ulica 14, 1000 Ljubljana, z uporabo prevoznika po lastni izbiri in na lastne stroške, v vsakem primeru v 14 (štirinajstih) dneh od datuma sporočila o odstopu. Uporabnik mora poslati blago z vso dodatno opremo. Izdelke je treba poslati po navodilih, ki jih prejmete na Vaš e-poštni naslov, kjer prejmete identifikacijsko številko za vrnitev.

Rok je izpolnjen, če Uporabnik izdelek pošlje nazaj pred potekom 14 (štirinajstih) dni od datuma sporočila o odstopu. Za vse informacije kontaktirajteMago Brands po e-pošti na e-poštni naslov: info@www.magobrands.com.

6.2 Bistvena celovitost izdelkov, ki jih je treba vrniti, je nujen pogoj za uveljavljanje pravice do odstopa. Izdelki ne smejo biti poškodovani in / ali spremenjeni. Uporabnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z izdelki, razen tistega, ki je potreben za določitev narave, značilnosti in delovanja le-teh. V ta namen je potrebno izdelke vrniti ustrezno pakirane v originalni embalaži.

6.3 Za uveljavljanje pravice do odstopa ni potrebno, da se blago, ki ga je treba vrniti, zavaruje pred krajo in naključno škodo s prevozom. Ker pa tveganje, povezano z vrnitvijo blaga, vpliva na kupca, Mago Brands poziva kupca, ki namerava uveljaviti pravico do odstopa, in na lastne stroške zavarovati pošiljko za vrednost, navedeno v potrditvi naročila v elektronski pošti.

6.4 Brez poseganja v točke 6.1, 6.2, 6.3 zgoraj, Mago Brands bo povrnil znesek, ki ga je plačal Uporabnik za blago v najkrajšem možnem času ter vsekakor v 28 (osemindvajsetih) dneh od datuma, ko je Mago Brands prejel vrnejen izdelke. Znesek vračila bo po presoji Uporabniku sporočen po elektronski pošti in nakazan prek istega načina plačila, ki ga je izvedel Uporabnik ali z bonom. Razume se, da Mago Brands zavrača vsako odgovornost za kakršne koli zamude pri nakazilu povračila, ki so odvisne od načina plačila, ki ga uporabnik uporablja Mago Brands banka sama ali registrirana banka.

6.5 Pravica do odstopa od pogodbe je izključena, če se prodaja nanaša na izdelke, ki jih po svoji naravi ni mogoče vrniti ali se lahko hitro pokvarijo ali prenehajo veljati.

7. Plačilo

7.1 Plačilo izdelkov, kupljenih na spletnem mestu, poteka preko PayPal in kreditnih kartic. Plačilo s PayPal-om ali plačilo s kreditnimi karticami preko PayPal spletnega sistema, omogoča varno plačevanje s kreditnimi karticami. Kupcu za uporabo kreditnih kartic ni potrebno ustvariti svoj PayPal uporabniški račun. Plačilni sistem PayPal velja za enega najbolj varnih plačilnih sistemov na svetu. Mago Brands sprejema kreditne kartice Mastercard, Visa, America Express, Discover, Diners, JCB in Maestro (če plačnikova plačilna kartica Maestro to omogoča).

7.2 Za večjo varnost imajo dostop do plačilnih podatkov samo ponudniki plačilnih storitev. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku podjetja Magobrands, tako da je vaša varnost 100% zagotovljena.  Za upravljanje občutljivih podatkov skrbijo subjekti, ki se ukvarjajo s plačilnimi storitvami in Mago Brands nima možnosti vedeti ali shraniti podatkov.

7.3 Strošek bo zaračunan šele po sklenitvi pogodbe in po (a) preverjanju podatkov o kreditni kartici, ki jih uporabnik uporablja za plačilo, in bo družba za izdajanje kreditnih kartic, ki jo uporablja uporabnik, izdala dovoljenje za bremenitev.

7.4 Prodaja Mago Brands niso predmet obveznosti izdaje računa niti obveznosti overitve z izdajo potrdila ali potrdila. Uporabnik bo prejel elektronsko sporočilo, ki potrjuje povzetek vrstnega reda istega. Če uporabnik zahteva izdajo računa, ga mora isto navesti in sporočiti podatke za glavo, kadar je to potrebno v postopku nakupa. Povzetek – ali, kadar je to potrebno v postopku nakupa, račun – vsakega nakupa bo na voljo v razdelku »Vaš račun – Vaša naročila«. Razume se, da zahteva za izdajo računa med postopkom nakupa določenega izdelka ne vključuje samodejne izdaje računa za nadaljnje nakupe.

7.5 V primeru neplačila Mago Brands bo bremenil stroške, povezane z upravljanjem neporavnanih plačil za uporabnika, in bo zavrnil relativno naročilo s sporočilom po elektronski pošti.

8. Jamstva in neskladnosti izdelkov

8.1 Opis izdelkov, ki se ponujajo na spletnem mestu, je pripravil Mago Brands uporabniku ponuditi največjo možno količino informacij za oceno izdelka na podlagi tega, kar so dobavitelji na lastno odgovornost sporočili Mago Brands. Slike in barve izdelkov, objavljenih na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od dejanskih zaradi lokalnih nastavitev sistemov in / ali orodij, ki se uporabljajo za njihovo vizualizacijo. Mago Brands ne odgovarja za neskladje med naročenim izdelkom in opisom izdelka, ki je prisoten na spletnem mestu, v primeru, da neusklajenost izhaja iz napak v opisu, ki ga je mogoče pripisati dobavitelju in katerih Mago Brands ni bil in se ni mogel zavedati uporabe običajne skrbnosti. Opis izdelkov je v slovenskem ali angleškem jeziku.

8.2 Za vse izdelke, prodane na spletnem mestu, velja zakonsko jamstvo skladnosti, ki ga predvidevajo izdelki. Garancija velja za vse nakupe na spletnem mestu. Podrobno:

 1. v primeru, da uporabnik meni, da je eden ali več izdelkov okvarjen, se mora čimhitreje, vendar ne dlje od roka 14 dni od odkritja napake obrniti na Službo za stranke po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@www.magobrands.com ter podrobno poročati o težavi. V tem primeru mora uporabnik na svoje stroške poskrbeti za vrnitev ponovno zaprtega izdelka in njegovih dodatkov Mago Brands v 5 (petih) dneh po uradnem obvestilu. Če Mago Brands ugotovi obstoj napake, ki ji je pripisana, v razumnem roku od prejema pritožbe uporabnika bo zagotovil izvedbo zamenjave ali popravila okvarjenega izdelka ali, če ga uporabnik sprejme, izdal bon za popust v višini 100% vrednosti Izdelka, ki ga mora uporabiti za nakup drugega izdelka, ki je na voljo na spletnem mestu.

8.3 Izdelki, kakor koli spremenjeni s strani uporabnika, so izključeni iz pravnega jamstva. Kakršne koli napake zaradi naključnega ali odgovornosti uporabnika so prav tako izključene iz področja uporabe Pravnega jamstva.

8.4 Običajne garancije v zvezi s prodanimi izdelki so garancije, ki jih daje neposredno proizvajalec.

9. Dolžnosti in odgovornosti Mago Brands

9.1 Mago Brands se zavezuje, da bo odpravil vse napake v opisu izdelkov, ki so na voljo na spletnem mestu, v najkrajšem možnem času, začenši z obvestilom o isti. Poročanje o takšnih napakah je možno s kontaktiranjem Mago Brands Služba za stranke na naslovih, navedenih v uvodu.

9.2 Mago Brands ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne uporabe izdelka in / ali ni v skladu z navodili proizvajalca in v primeru škode, ki bi nastala zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile.

9.3 Mago Brands ne bo odgovoren v primeru izgube dobička, izgube prihodkov, dobička, podatkov ali kakršne koli druge posredne in posledične škode kakršne koli narave, ki izhaja iz pogodb ali drugače povezanih s pogodbami, za katere veljajo Splošni pogoji.

9.4 Odgovornost Mago Brands, v nobenem primeru ne more biti višja od skupne vrednosti naročila.

9.5 V nobenem primeru ne sme Mago Brands odgovarjati za kakršno koli neizpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, za katere veljajo Splošni pogoji, če je kršitev posledica nesreče in / ali višje sile, vključno izključno z naravnimi nesrečami, terorističnimi dejanji, napake v omrežju in / ali izpadi omrežja.

10. Prekinitev storitve

10.1 Mago Brands si pridržuje pravico do začasne prekinitve delovanja spletnega mesta za čas, ki je nujno potreben za tehnične posege, potrebne in / ali ustrezne za izboljšanje kakovosti ponujenih storitev.

10.2 Mago Brands lahko kadar koli prekine storitev, če obstajajo utemeljeni razlogi (varnost ali kršitve zaupnosti ali kaj drugega), v tem primeru o tem obvesti uporabnika.

11. Sprememba načinov prodaje in / ali prenehanja prodaje na spletnem mestu

11.1 Mago Brands si pridržuje pravico, da spremeni načine prodaje izdelkov na spletnem mestu in / ali preneha prodajo izdelkov na spletnem mestu.

11.2 Mago Brands nikakor ne more biti odgovoren za uporabnika ali tretje osebe za take spremembe in / ali če izdelki na spletnem mestu prenehajo prodajati.

12.Vsebina spletnega mesta in pravice intelektualne lastnine

12.1 Pravice intelektualne in / ali industrijske lastnine na vsebini spletnega mesta, na primer dela, slike, fotografije, dialogi, glasba, zvoki in videoposnetki, dokumenti, risbe, figure, logotipi in kakršno koli drugo gradivo, v kateri koli obliki, vključno s meniji, spletnimi stranmi, grafiko, barvami, diagrami, orodji, znaki in zasnovo samega spletnega mesta, diagrami, postavitvijo, metodami, postopki, funkcijami in programsko opremo, so izključna last Mago Brands in drugih pogodbenih lastnikov. Razmnoževanje, spreminjanje, podvajanje, kopiranje, distribucija, prodaja ali kako drugače izkoriščanje slik je vsebina spletnega mesta prepovedana, razen če je predhodno pisno dovoljeno s strani Mago Brands. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine spletnega mesta v komercialne in / ali oglaševalske namene.

12.2 Vsi drugi prepoznavni znaki, po katerih se razlikujejo izdelki, prodani na spletnem mestu, so registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in se uporabljajo

by Mago Brands na podlagi licence izključno za razlikovanje, opisovanje in oglaševanje izdelkov za prodajo na spletnem mestu. Vsaka uporaba zgoraj omenjenih neskladnih in nepooblaščenih blagovnih znamk je prepovedana. Nikakor ni dovoljeno, da se na spletnem mestu uporabljajo kakršni koli razpoznavni znaki, da bi nepošteno izkoristili prepoznavni značaj ali ugled le-teh ali na način, ki bi škodoval njim in njihovim lastnikom.

12.3 Uporabnik v nobenem primeru ne sme spreminjati ali prilagajati Spletnega mesta, niti gradiva, ki ga daje na voljo Mago Brands.

13. Kuponi s popusti

13.1 Mago Brands ponuja možnost, da po lastni presoji prejmete kupon za popust. Kupone s popustom lahko razdelijoMago Brands svojim dejanskim ali potencialnim strankam, za promocijske ali komercialne namene, v elektronski ali papirni obliki, neposredno ali prek tretjih partnerjev; Na primer, kuponi za popust se lahko podelijo ob registraciji ali po registraciji in prvem nakupu novega uporabnika, ki ga povabi obstoječi uporabnik. Kuponi s popustom upravičujejo upravičenca do dostopa do popusta, povezanega z njimi, z omejitvami, opisanimi za vsak posamezen kupon za popust.

13.2 Veljavnost in vrednost bona za popust sta določena v času izdaje kupona. V primeru kuponov s popustom, ki jih ponuja Mago Brands za določeno ponudbo teh kuponov ni mogoče uporabiti za druge ponudbe. V vsakem primeru je treba kupone za popust uporabiti do datuma izteka roka, določenega ob izdaji.

13.3 Kuponi s popustom niso prenosljivi. Kuponi za popust se ne morejo pretvoriti v gotovino ali nanje obračunati obresti.

13.4 Kuponov s popustom ni mogoče uporabiti za plačilo stroškov pošiljanja.

13.5 Mago Brands si pridržuje pravico, da za naročila z zneskom, manjšim od najnižjega zneska, določenega ob izdaji kupona za popust, ne bo sprejela bonov za popust.

13.6 V primeru, da znesek kupona za popust presega znesek nakupa,Mago Brands ne bo povrnil niti vrnil uporabnika preostalega zneska.

13.7 V primeru, da naročnikovo naročilo presega vrednost kupona za popust, lahko razliko v znesku uporabnik plača z običajnimi plačilnimi sredstvi iz 8. člena zgoraj.

13.8 Mago Brands si pridržuje pravico do sprejema samo enega bona na naročilo.

13.9 V primeru vračila po uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe v skladu s čl. 7, kuponi za popust ne bodo vračani.

14. Obdelava osebnih podatkov

„Obvestilo o zasebnosti“, pripravljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) je treba šteti za sestavni del splošnih pogojev. Za informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih je stranka posredovala ob registraciji na spletnem mestu ali pozneje, tudi ko dostopate do rezerviranega območja spletnega mesta, glejte razdelek o politiki zasebnosti, ki je na spletnem mestu.

15. Pogoji uporabe spletnega mesta

15.1. Mago Brands je ekskluzivni lastnik spletnega mesta in vse njegove vsebine, kot celote in razdeljene, vključno z, vendar ne omejeno na, dokumentacijo, slikami, fotografijami, risbami, logotipi, liki, figurami, glasbo in zvoki, programsko opremo, metodami, postopki , kode, pisna vsebina, spletne strani, vključno z meniji in gumbi. Gradivo, ki je na spletnem mestu, je zaščiteno s pravili o avtorskih pravicah, pravicah industrijske lastnine, zbirkah podatkov in pravili o nelojalni konkurenci.

15.2. Mago Brands je tudi uradni imetnik logotipa in registrirane blagovne znamke.

15.3 Izrecno je prepovedano reproducirati, spreminjati, prenašati, objavljati, distribuirati tretjim osebam za kakršne koli namene in v kakršni koli obliki, brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja Mago Brands, spletnega mesta in njegove vsebine, tako v celoti kot delno.

15.4 Z dostopom do spletnega mesta končni uporabniki izrecno sprejmejo, da se zakoni in predpisi slovenske države uporabljajo za vsa vprašanja, ki se nanašajo na uporabo spletnega mesta. Mago Brands ne zagotavlja, da je vsebina tega spletnega mesta v skladu z zakonodajo drugih držav. Končne stranke, ki se bodo odločile za dostop do spletnega mesta iz tujih držav, bodo zato morale preverjati, ali je vsebina spletnega mesta v njihovi državi zakonita in bodo izključno odgovorne za spoštovanje lokalnih zakonov.

15.5 Mago Brands je v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami sprejel vse potrebne in razumne varnostne ukrepe, da bi zagotovil točnost informacij, objavljenih na spletnem mestu. V vsakem primeru Mago Brands zavrača vso odgovornost za kakršne koli tipografske napake in / ali tehnične napake, netočnosti ali netočnosti, ki so lahko na spletnem mestu in v zvezi s katerimi se po uradnem obvestilu pričakuje kakršen koli popravek.

15.6 Mago Brands si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto in zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitve ali okvare spletnega mesta zaradi tehničnih vzrokov ali povezane s težavami brskalnika končne stranke (vključno z, vendar ne omejeno na), deaktiviranje tako imenovanih piškotkov, bloka pojavnih oken, onemogočanja programske opreme java script ali podobnega.

15.7 Mago Brands končne stranke obvešča, da so v skladu z najsodobnejšimi in tehnološkimi ukrepi sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe, da bi zagotovili celovitost podatkov o prometu in elektronskih komunikacijah ter tako zmanjšali tveganja a) uničenje ali izgubo, celo naključnih podatkov, b) nepooblaščen dostop ali c) obdelava ni dovoljena ali ni skladna z namenom zbiranja v predpisih o varstvu osebnih podatkov.

15.8 Varnost komunikacij, poslanih prek interneta (vključno z e-pošto), je podvržena številnim dejavnikom, na katere ne moremo vplivati Mago Brands. Mago Brands zato ne more zagotoviti varnosti ali zaupnosti kakršnih koli elektronskih komunikacij in ne more biti odgovoren do končnega kupca za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo lahko končni odjemalec utrpi zaradi prenosa takšnih sporočil.

15.9 Končni odjemalec se z dostopom do spletnega mesta zaveže, da bo preveril, ali je njegov računalnik opremljen z napravami, primernimi za namene iz odstavka 4, in zlasti občasno posodobljenimi protivirusnimi sistemi. Končni kupec se prav tako zaveže, da bo preveril, ali je njegov sistem opremljen z ustreznimi ukrepi in ga v skladu z najboljšim znanjem tehnike redno posodablja za varnost prenosa podatkov v omrežju.

16. Končne določbe

Pogoji so dejansko sestavni del Splošnih pogojev.

Če druga stranka iz te pogodbe ali pravice ne izkoristi pravnega sredstva, v prihodnosti ne pomeni odpovedi takemu pravnemu sredstvu ali pravici.

Morebitne spremembe ali dopolnitve morajo biti v pisni obliki pod ničnostno kaznijo.

Splošne pogoje in pogodbe o nakupu in prodaji izdelkov v skladu z njimi ureja slovenska zakonodaja.